رفتن به محتوای اصلی

جناب مزدک بامدادن گرامی

جناب مزدک بامدادن گرامی
کیانوش توکلی

جناب مزدک بامدادن گرامی :آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران.در مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن

جناب مزدک گرامی :آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران.در مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است.آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود و هر گونه اما و اگری بهانه است