رفتن به محتوای اصلی

عالی واقعیتی بسیار تلخ که

عالی واقعیتی بسیار تلخ که
نظرات رسیده

عالی واقعیتی بسیار تلخ که محصولاتش من نوعی است پدر میگفت لعنت به اونهایی که کتاب کسروی هدایت وشوهر آهو خانم را بخانه هامون آوردن بله قربانیان اون تحرکات هنوزم آدم نماهایی چون من نوعی هستند که

عالی واقعیتی بسیار تلخ که محصولاتش من نوعی است پدر میگفت لعنت به اونهایی که کتاب کسروی هدایت وشوهر آهو خانم را بخانه هامون آوردن بله قربانیان اون تحرکات هنوزم آدم نماهایی چون من نوعی هستند که در قفسی از پیش ساخته توسط روشنفکرهای خانواده همه چیز از دست دادیم وهنوز در مرداب دست وپا میزنیم رانده ومانده از همه جا