رفتن به محتوای اصلی

azdak Bamdadan

azdak Bamdadan
نظرات رسیده

مزدک بامدادان درود بر شما، راستش را بخواهید من نظریات این آقایان را نه خوانده‌ام و نه علاقه‌ای به خواندنش دارم. از نظر من حکومت پادشاهی پهلوی در سال ۵۷ به پایان رسید و به تاریخ

درود بر شما،
راستش را بخواهید من نظریات این آقایان را نه خوانده‌ام و نه علاقه‌ای به خواندنش دارم.
از نظر من حکومت پادشاهی پهلوی در سال ۵۷ به پایان رسید و به تاریخ پیوست.
امروز اگر نگاهی به آن دوران باشد، باید نامش "نومشروطه‌گرایی" باشد، زیرا پروژه نوین‌سازی آمرانه پهلوی زیرمجموعه گفتمان جنبش مشروطه بود.
این پروژه (یعنی پروژه پهلوی) دستآوردهای خیره‌کننده‌ای داشت، ولی نهایتا در سال ۵۷ از اسلامیسم و مارکسیسم شکست خورد.
پهلوی گرایی اگر به معنی بازگشت به حکومت محمدرضا شاه باشد، ارتجاع محض است، مشروطه‌خواهی ولی همین امروز هم می‌تواند مانند سال ۱۳۰۱ یک گرایش مترقی و مدرن باشد