قومی-ملی

حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران ، با عملیات کردها و مجاهدین و کمک سعودی ها و جیش العدل ها و شاه پرستان امید دوخته به ترامپ سقوط نمیکند.
4 کامنت
سازمان حقوق بشر اهواز معتقد است كه اين محروميت عربها از پستها و مديرتهاى دولتى و نيز استخدام مهاجران و در مقابل سيل بيكارى بوميان از مصاديق بارز تبعيض قومى و نژاد پرستى بوده
26 کامنت
مشغول شدن «در برخورد های حاشیه یی بین فعالان بر سر اعمال هژمونی این و آن» ، پلاریزه شدن بر سر مواضع فردی و گروهی، نیاز آذربایجان نیست. شرایط و خود را دریابید و آگاهانه حرکت کنید.
36 کامنت
حداقل سه هزار سال است که انسان ها کوشیده اند که از فاصله های بسیار دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ؛چین باستان و مصر از نظام های پیچیده نامه رسانی استفاده می کردند و یونانی ها ، سقوط شهر تروا را با ر
33 کامنت
ما فاقد انتقادی سالم در حرکت ملی هستیم.
11 کامنت
آنكه گفت آرى و آنكه گفت نه، هر دو مسيرى را رفته اند كه دموكراسى را زمزمه مى كند. به جز تركيه كدام كشور در خاورميانه چنين شرايطى دارد؟
27 کامنت
چطور میتوان در شرایط وجود پروژه ی « آنارشی و شبه دولت سازی» ، به تله نیافتاد و استراتژی کسب حقوق و تعیین سرنوشت را با دیگر « ستمکشان و تبعیض دیدگان» در همبستگی پیش برد؟ پی گیری مستقل خواسته های برحق
1 کامنت
اين متن از " نت هاى نوشته شده بر دفتر تنهايى " گرفته شده است. از اين به بعد سعى دارم خود را بريزم ته چاهى كه نيست.
18 کامنت
با اين نقشه ها ي جمهوري اسلامي دوست دارد ايران را تبديل به سوريه ايي ديگر كند جهت ظهور موعود
2 کامنت
سیاست استراتژیک غرب حمایت از اسلام سیاسی و ناسیونالیسم است. هدف استراتژیک آن عملا ایجاد « آنارشی و شبه دولت ها» ست.
9 کامنت
سركوبگرىِ بعضى ها كم كم دارد تعريفى ناشايست از حركت ملى ارائه مى دهد. اين سركوبگرى، اصالت حركت را نشانه رفته است.
13 کامنت
شرکت خانم شیرین عبادی در نشستی در سوئیس در باره بررسی حقوق اقوام ایرانی با حضور کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترک‌زبانان و ترکمن‌های ایرانی واکنش‌های منفی گسترده‌ای در میان برخی از روشنفکران و فرهیختگان سیا
27 کامنت
تجزیه‌طلبان بایستی آزادانه بتوانند صحبت کنند و دلایل خود را مطرح کنند. البته این حق در ایران برای هیچ‌کس، چه اقوام و چه سایر شهروندان به رسمیت شناخته نمی‌شود.
11 کامنت
با توجە بە تجربە نزدیک بە سە دهە اقلیم کردستان کە امروزی ترین آزمون و تجربە در جنبش مردم کردستان است، ناسیونالیسم در این دیار نە در شکل احزاب عمدە و نە در فرم موجود دولت اقلیم کردستان وجود نداشتە است.
7 کامنت
جوابیه مختصر به اتهامات تکرای رژیم ایران که از زبان محمد امینی بیرون می اید
11 کامنت