قومی-ملی

سازمان ملت‌های به رسمیت شناخته نشده و یا سازمان ملت‌های بی‌نماینده که به اختصار از آن با نام "یو ان پی او" یاد می‌شود، یکی از همین سازمان‌هایی است که برای استیفای حقوق مردم و ملت‌های تحت ظلم
اگر چه انقلاب 57 با تکیه بر باورها و ارزش های دینی، کثرت گرایی عدالت محور را نویدداده بود و تاکید کرده بود که عوامل نژادی و زبانی هیچ گونه امتیاز جمعی نخواهد داشت،اما با افتادن از تب و تاب انقلابی و ب
4 کامنت
با کمال تٲسف، علیرغم مخالفت بسیاری از افراد سیاسی صادق و سرشناس و نیز اقشار مختلف مردم ایران در داخل کشور با فعالیت نامشروع این چنین اشخاص و گروههای فرصت طلب، این جماعت دلال و دکاندار سیاسی ـ مذهبی تا
5 کامنت
جشن تيرگان در كنار نوروز، مهرگان و سده‎، يكي از چهار جشن بزرگ ايرانيان است...در روز تیرگان، آرش کمانگیر، پهلوان نامدار ایرانی، با فشاندن جان خود تیری رها کرد که مرزهای ایران زمین را تا آمودریا(جیحون)
10 کامنت
خط فارسی را دشوارخوان دانسته اند. خیلی چیزها را می نویسیم اما نمی خوانیم. برای بعضی آواهای یکسان، حروف الفبای متفاوت داریم.
17 کامنت
برای حفظ اپوزیسیون کارتونی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی، لازم است که دو گروه، طیف و یا جناح سیاسی توافقی عمودی نمایند.
4 کامنت
رسميت بخشیدن به استقلال کردستان عراق، زنگ پایانی جنگ و جدال قومی خونباری ست که از جنگ جهانی دوم شروع شده و تا امروز به درازا کشیده ست.
15 کامنت
اگر من و تو از اين نسل دفاع نكنيم آينده اى نخواهيم داشت!!!
14 کامنت
این پنج اصل، فعالان و « تلاش همگانی رفع تبعیض در آذربایجان» را از اتهامات حکومت، اتهامات گرایشات جدید خلاص کرده و آنان را حداقل در موضع حمله به تبعیض و نقض حقوق قرار میدهد. هرکس از « ترکیسم، پان تر
11 کامنت
نهادهاى امنيتى و قضايى دائما از روش سرکوب برای مقابله با هرگونه فعالیت فعالان عرب، حتی اگر این فعالیت فرهنگی، اجتماعی و یا فعالیت انسانی خیرخواهانه باشد، استفاده می‌کند.
دو و یا سه جریان تغییر زبان مردم در جریان بود.
2 کامنت
ناصر رزازی، هنرمند نامدار کرد ایرانی، خواهان آن است که سرزمین های کردستان عراق، ترکیه و سوریه به ایران بپیوندند، زیرا همه ی کردها در بنیاد ایرانی هستند و با دیگر مردم ایران فرهنگ و ریشه ی مشترک دارند.
7 کامنت
بر اساس امار دولتی و محای بیش از 77% پست های مدیریتی و ریاستی در اختیار لر ها و بختیاری ها قرار گرفته است و اعتراضات مردم عرب به دولت و وزارت نفت و کار که اکثریت
جناح ناسیونالیستی و پانترکیست در آذربایجان ریشه ندارد و از گذشته تاکنون حزبی فراگیر؛ برنامه سیاسی، رهبر و سنت جا افتاده ای در آذربایجان نداشته است. این جریان فاقد تاریخ، تجربه و مبارزه است.
6 کامنت
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ج. ا. ایران رهبر اختیار مطلق دارد تا درهمه امور کشور از جمله انتخابات دخالت کند.
5 کامنت