قومی-ملی

زلف برباد بده تا بدهی بربادش.
هر نظریه و پیشنهاد، عملی و تئوری، باری از مسئولیت را باید بهمراه داشته باشد و چه افسوس که نشریات اپوزیسیون در این دوره بسیار مقالات سطحی پر از اغتشاشِ اندیشه ای و یا کلیشه شعاری همراه با خودنمایی و گا
نگرانی آقای توکلی بنظرم اینست که با دروغ در این برهه، کالای نابابی به ما نفروشند و من کاملا در این نگرانی ایشان را واقع بین می بینم.
امروز آقای ف. م.
در اعتراض به تحجرگرايي اين رسانه در حق زنان ايران نه من و نه شاهزاده در اين رسانه جهت مصاحبه شركت نكرديم.
جشن باستانی سده، از آیین های کهن ایران زمین: روز سه شنبه، 10 بهمن 1396، برابر با 30 ژانویه ی 2018
قابل توجه معترضین به تلویزیون کلمه من به عنوان یک مهمان تلویزیون کلمه حق اعتراض را به عنوان بخشی از حق آزادی بیان می دانم و همه ایرانیان را تشویق می کنم که از این حق استفاده کنند.
5 کامنت
در واقع برای خوانش وضع حال و آینده ملیت های غیرفارس در ایران باید به دو لایه یا دو بازه زمانی توجه کنیم.
1 کامنت
رژیم جمهوری اسلامی، ازخیزش برحق مردمان ملیت های ایران به درستی به وحشت افتاده است.
در پی انقلاب آمریکا، دو سال پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۷۸۹، سندی تحت عنوان منشور حقوق ایالات متحده آمریکا مورد تصویب قرار گرفت که شامل ۱۰ متمم اولیه است
اینک سه روز از حمله نظامی ترکیه به شهر افرین سوریه میگذرد. این شهر با جمعیت ۸۰ هزار نفری، اینک در معرض بمبارانهای مداوم از هوا و زمین قرار دارد.
1 کامنت
مسله ای در باب کردها که بیش از اندازه به آمریکا اعتماد داشته اند اینست که فراموش نکنیم عبدالله اوجالان با کمک سازمان سیا و موساد در یونان ربوده و به ترکیه تحویل داده شد.
1 کامنت
براستی روزگار ما مردمان خاور میانه روزگار غریبیست نازنین!
1 کامنت
اولین راه حل سپاه و سردار آجرلو، خروج «یحیی گل محمدی» و حضور یک مربی ترکیه‌ای بود.
هدف از اینکار دفع نیروی پیشتاز مبارزاتی ، نیروی رادیکال و مبارز و جایگزین کردن نیرویی که دست پرورده و یا بشکلی از اشکال