دیدگاهها

جنبش مدنی ایران (۱) در ۳۹سال گذشته اساساً جهت اصلاح رژیم اسلامی که در انقلاب ۱۳۵۷به قدرت رسید، جریان داشت. با خیزش ۹۶گفتمان اصلی جامعه ایران عوض شده است
ویدئو سخنرانی یک خانم سوریه ای از خانواده ا سلامی، علیه اسلام در سراسر جهان است.
وقت بازنشستگی نسل من.. و در عین حال بکارگیری تجربه در موارد لازم فرا رسیده است.
احمدی نژاد سال 96، همان احمدی نژاد سال 84 است؛ او با فضا سنجی افکار عمومی به دنبال دشمن تراشی جهت کسب محبوبیت بین مردم است. در سال 84 هم افکار عمومی علیه هاشمی رفسنجانی بود.
بازهم شعار و بازهم هدر دادن وقت
متأسفانه روشنفکران ایران در سالهای پس از 28 مرداد به اصطلاح "خلقی" شدند و این عبارت را برای توجیه عقب ماندگی های مردم به کار می بردند در حالیکه در سالهای بعد از شهریور ۲۰، روشنفکرانی نظیر شا
1 کامنت
گام اول برای تشکیل قوه چهارم، « تشکل یابی»ست. جامعه سازمان نیافته نمی تواند قوه چهارمی داشته باشد و سه قوه دیگر و احزاب، هر بلایی خواستند میتوانند برسرش بیاورند
رادیو مانی دو شخصیت محترم ایرانی را دعوت فرموده اند که درباره چهلمین سال گرد انقلاب ایران به پرسشهائی دراین زمینه پاسخ دهند.
دراین بیانیه ۱۵ نفره هیچ توضیحی از «نقشه راه» متناسب با واقعیت ایران داده نشده است. به نظر می‌رسد «مسیر، نقشه راه و شیوه مبارزه» برای خود امضاکننده گان هم روشن نیست.
عجب اینست، که این خواسته‌ احمدی نژاد در حالی مطرح می شود که اعتراض‌های ملیتها و مذاهب ایران به کلیه انتصابات رژیم، دخالت شورای نگهبان و نهادهای امنیتی، در دو انتخاب پیشین ریاست جمهوری بیشتر بود که احم
یکی از کاستی های عمده طرح توسعه سواحل مکران "بومی ـ محور" نبودن و غیبت شرکت های بومی و حتی نهادهایی نظیر شهرداری ها، شوراهای شهرستان و منتخبین محلی است.
در 10 سال اخیر تعداد زیادی از وبسایتهای ایرانی مستقل در خارج کشور تعطیل شده اند و این تعطیلی ها بیشتر مرتبط است با زندگی دست اندرکاران آنها که توسط اصلاح طلبان از کار در مؤسسات حقوق بشری و خبری و زنان
جامعه ایران وضعیت عجیبی پیدا کرده است. سالها تلاش برای کسب آزادی با اعتراض و شورش برای کار و نان در یک نقطه زمانی تلاقی کرده است.
هر زبانی در ارتباط با نوشتن و تدریس آن زبان در مواد درسی مختلف تقویت می گردد، زبانهائی که در حد گویش های محاوره ائی خانوادگی محدود می شوند، بتدریج غنای واژه ائی خود را از دست می دهند و بتدریج ساختارها