دیدگاهها

خطر جنگ جدی است، حتی اگر هیچ کس خواهان آن نباشد.
این کنفرانس با تلاش برگزار کنندگان آن در راستای اعلام موجودیت شورایی مشتمل بر احزاب و سازمانهایی است که طی سالهای گذشته در زمینه ایجاد اتحاد و همبستگی سراسری در درون و برون مرزهای کشور تلاش وافر نموده
3 کامنت
زلزله اخیر تلفات، صدمات و درسهائی به همراه داشته. زلزله در ایران و عراق نکاتی را روشن کرد که اینجا اشاره می کنم :
رفتارهای ما معمولا در مسیر ارزش هایی هستند که می خواهیم به آنها نایل گردیم. این ارزش ها در طول زمان و در عرض مکان می توانند تغییر کنند و یا متفاوت باشند.
با تمام رنجی كە مردم در ایران از این حكومت میكشند،آیا زمان آن نیست از خودتان سوال كنید كە این جامعە نیاز بە ابوبكر دارد یا حججی؟
1 کامنت
در این جهان خاکی موجودات به وجود می آیند و از بین می روند. جمادات، گیاهان، حیوانات، انسان همه و همه از «ترکیب» عناصر به وجود می آیند و پس از طیّ مراحلی با «تحلیل» و تجزیۀ عناصر از بین می روند.
جمهوری اسلامی حکومتی است که شریان‌های حیاتی‌اش با بحران عجین شده و هر گاه از طرف دول خارجی هم به آرامشِ خاطر رسیده فتیله‌ی فشار و سرکوب را در داخل بالا می‌کشد و هرگاه هم تحت فشار قرار گرفته تابوتِ پر
1 کامنت
آیا مولد و محرک این سرکردگی فاسد مذهبی و مسبب این خودکامگی انگل خامنه ای و زیان و ضایعه های مافیای نظامی غارتگر او، و جنگ قدرت و ثروت بی پایان خامنه ای همچون خمینی با روسای دولت و گرانندگان تاکنونی رژ
با تثبیت حاکمیت نازیها درآلمان تکلیف نظم نوین جهانی پی ریزی شده در ورسای یکسره می گردد.
2 کامنت
با همه‌ی این اطلاعات، چه درباره‌ تدارکات درازمدت عراق از یک طرف، و چه درباره‌ی انواع تحریکات خمینی علیه این کشور و به‌منظور تسویه‌ی حساب کینه‌توزانه‌ی شخصی وی با صدام حسین از طرف دیگر، آیا هنوز جایی ب
با اين مردم و روشنفكرانش هيچ زلزله اى اين حكومت را تكان نخواهد داد.
10 کامنت
در کارنامه رژیم ولایت فقیه که اساس آن جهل مذهب و تفکر مهدویت در قالب های متنوع مذهبی ـ سیاسی است، این اندیشه بصورت گسترده تبلیغ می شود.
زلزله جان بزرگترين زلزله تاريخ كشور ما از سال ٥٧ اتفاق افتاد كه هيچي جاي خودش نگذاشت.....
کار امید دانا بالا گرفته است ، او که همه را تروریست و ایران ستیز می داند و آشکارا و با افتخار اعلام می کند که مخالف دمکراسی و حقوق بشر است ، چرا که در صورت فضای باز ، ایران تجزیه خواهد شد و در عین حا
گذشته ی ایدئولوژیکی و تاریخی شما و آقای خمینی بر میگردد به سلف شما شیخ فضل الله نوری، همان همدستِ محمد علی شاه قاجار و نیز آیت الله کاشانی....در چاپلوس پروری و پاچه خوار پروری و اختلاس رکورد زده اید.