دیدگاهها

پس از اوجگیری جنبش اخیر (دیماه ۱۳۹۶) دو طیف از نیروها و مفسران سیاسی آنرا مورد خطاب قرار دادند: یکی با افزودن خواستهای سیاسی خود به آن، به حمایت و دفاع از آن پرداختند و طیف دیگر با پیشنهادها و رهنموده
آقای الرئیس الجمهور دامت و برکاته وقـتـی به سـر زمیـن نفـریـن شـده از زمیـن و آسمـان که نـام اش ایـران است تشـریـف فـرمـا می شـویـد جـان مـادرت یک وقت قـرارداد اقتصـادی 14 میلیـاردی که با کشور قطـر ب
به گفته وزیر دفاع، سرانجام خامنه‌ای در مقابل فشار بحران ناشی از دخالت سرداران دزد و فاسد سپاه در اقتصاد، تن به عقب‌نشینی داد و به وزارت دفاع فرمان داد که واحد‌های اقتصادی تحت کنترل سپاه و ارتش واگذار
در مورد ایران گفته شده "که سکولاریسمی شکل گرفته از پایین تازه در ۲۵ سال اخیر است که بوجود آمده و پیش از آن، متأسفانه، نه در اصلاحات اجتماعی نظیر کوشش های امیرکبیر و نه در انقلاب های اجتماعی نظیر
در تاریخ ایران دخالت دین در دولت و دولت در دین وعدم جدایی این دو از هم، بویژه در یکصد سال اخیر، یعنی از انقلاب مشروطیت به این سو، صدمات سهمگین وغیر قابل جبرانی به حقوق مردم ایران وارد آورده است.
" بين فرابستگى و فروبستگى مرزهايى بيكران وجود دارد. هويت در فراز اين مرزها قابل بررسى است. "
در سه هفته ای که از خیزش ۹۶ گذشته بسیاری در تشبیه دوران انقلاب ۵۷ می گویند که آیت الله سید علی خامنه ای که ۲۷ سال است پادشاه رژیم اسلامی است حتی مانند محمد رضا شاه آخرین پادشاه پهلوی نگفت که "من
ما‌ها که در دیکتوری‌ها زیسته‌ایم می‌دانیم که دیکتاتوری در عمل به چه معنی است.
توضیح کیانوش توکلی :موضوع تشویق به خشنونت و ارسال اخبار دروغ بار ها از سوی ما و دیگران طرح شد.
خیزش دی ماه 1396، بنیادهای سیاسی – ایدئولوزیک و هویتی اسلام سیاسی در ایران را زیر ضرب قرار داد.
با چنين پيش زمينه ای تاريخی است که “حزب مردم بلوچستان”، بارھا از سوى افراد مختلف سياسی جامعه بلوچستان، مورد اين سؤال قرار گرفته است که اين حزب کدام قشر و طبقه اجتماعى بلوچستان
1 کامنت
به امید آن که همه خلقهای ایران به طور متحد علیه دشمن مشترکشان مبارزه بکنند و نظم اقتصادی-اجتماعی حاکم بر ایران که تنها در خدمت قدرت های خارجی و سرمایه داران داخلی قرار دارد و برای خلقها به جز بیچارگی
3 کامنت
خیزش مردم بسرعت از خواسته های صنفی و اقتصادی به شعار های سیاسی فرا روئید.
به راستی سرنوشت این نسل چه خواهد شد؟ نسلی که محصول اصرار حکومت برای افزایش زاد و ولد بود. ملیون در ملیون. نسلی که هنوز بر سفره کوچک خانه پدری می‌نشید اگر پدر را توان نان نهادن بر سفره باشد.
amirali-motevali
در صبح روز بعد حادثه کماکان نفتکش سانچی در حال تعادل قرار داشته و پل فرماندهی و اقامت به سمت پاشنه از صدمه مستقیم و حریق نیز به دور مانده است.