دیدگاهها

پری بلنده «اندامی کشيده و بلند و موزون داشت و يک سر و گردن از مأمورين اجرای اعدام و ميرغضب‌های خود بلندتر می‌نمود. پری چادرنمازی بر سر داشت...
من باور نمیکنم اقدام به تعمیر یا مرمت این ابنیه تاریخی فارغ از سوء نیت نبوده و به قصد تبدیل کردن آن به یکی از امامزاده های اسلامی با ضریح، مقبره و کلاً معماری اسلامی صورت نگیرد.
امروز پرستو و آرش، خانواده های مختاری و پوینده و دیگر خانواده های جانباختگان همچنان در انتظار پاسخ خود هستند؟ ولی بطور قطع ایشان در نظر دارند در دوران ریاست جمهوری آینده خود جوابگو باشند؟!
برخی ها فکر می کردند که اگر" مرز" جمهوری و سلطنت ،برای اتحاد عمل نیروهای مخالف برداشته شود؛ کار رژیم تمام است !
در پی انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ریاست جمهوری اسلامی ایران بی درنگ به نگارش نامه ای پرداخت که هم بارک اوباما را به راه راست هدایت کند و هم خودی نشان دهد تا دیگران تصور نک
مشکل جبهه ملی و بطور کلی تمام گروههای سیاسی سنتی ایران در این است که همه ی آنان اسیر در گذشته ی خویش اند ، گذشته ای که بر تن آن قبای ضخیم قداست پوشانده اند و ورود عقل و خرد آزاد را برای بازنگری از روی
مصاحبه کننده شخصی است بنام فرید زکریاء که مانند سلمان رشدی که خمینی فتوای قتلش را صادر کرد ، از مسلمانان هندی تبار است و با اسلام و مسائلی که در کشورهای اسلامی و خاورمیانه جریان دارد ، بخوبی آشنا است
تعریف آقای زعم خود گواه بر عدم تطابق این تعریف با احوال ما کردها را دارد.
ما فعالان سیاسی نیاز به آگاهی در باره این علم داریم چرا که ایرانیان به دلیل جنگ ، انقلاب ، زندان ، تبعید ،شکنجه ، طلاق ،شکوک آرمانی ،خرابی کشور و... دچار آسیب های روحی شده ایم که خود خبر نداریم .
شماری از احزاب، سازمانها، افرادِ سیاسي اقوام اپوزیسیونِ ایرانی، خود بتنهایی پروسهء دموکراتیک را پشت سر نگذاشته و برای پیمودن این دوران از قرار گرفتن در کنار ملّت ایران هم پرهیز دارند و مفسر این تز هست
خانم اردلان : اولآ بشما و تمامی زنانیکه در منگنهء فساد دینی قرار دارید و با شهامت و چنگ و دندان از حق من و امثال من خودخواه و پرمدعا و یله داده درفرنگستان دفاع میکنید/ هزار آفرین میگویم/ اما امیدوارم
نه جبهۀ ملي و نه اسلامگرايان، هيچ يک جمهوريخواه نبودند، و تا آنجا هم که به سکولاريسم مربوط مي شد، رهبران جبهۀ ملي حتي حق «وتو» ي پنج مجتهد آمده در قانون اساسي قديم ايران را به چالش نکشيده و هميشه با ر
اگر در سیستم سرمایه داری غرب بانکها، در جریان رقابتی آزاد سالم برای جلب مشتری ، سیستم خود را ارزانتر و راسیونال تر کرده و نرخ بهره خود را نزدیک به هزینه تأمین منابع اعتباری خود تقلیل میدهند، در ایران
قربانی تجاوزدر ایران بر خلاف دانمارک ، حقایق دردناک تجاوز را به دلایل اجتماعی و قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی نه تنها به پلیس گزارش نمی دهند بلکه اکثر دختران و زنان آن را پنهان می کنند .
اما وقتی از «عباس اميرانتظام» (مردی که تقريباً به اندازه‌‌ی عمر من در «زندان» در زندان و «ايستاده» روزگار را سپری کرده است) می‌شنوم که «تا قدرت‌های خارجی نخواهند هيچ تحولی در وضع‌مان صورت نخواهد گرفت.