دیدگاهها

در برنامه پرگار بی بی سی هفته گذشته (1)از دو مهمان دعوت شده بود تا بحثی را در مورد " آیا دوران روشنفکری بلند پروازبسر آمده است؟" پیش ببرند، هر دو مهمان را میشناسم، آقای فرهاد خسروخاور به دلی
پاسدارهای مسلح ریختند توی خانه ما، به یک آن همه چیز را به هم ریختند٬ پسرم از بالکن مثل قرقی بالا رفت و گریخت!
" ما رویای خویشتیم ".
آخوندزاده فرموده است: «عرفای متقدمین ما فیلسوفیت را خودشان فهمیده‌اند، اما در بیانش به عامه‌ی ملت و به عامه‌ی نوع بشر بر متقضای جبونی و کم جرئتی (؟) رفتار کرده‌اند.
اقدام کارگران هفت تپه؛ ایجاد شوراها یایجاد نهادهای مردمی خودمدیریت لائیک دمکراتیک در محیط کار و زیست. ضرورت عاجل برای رهبری مبارزات سرنگون طلبانه و هدایت تحولات در راستای انتقال قدرت به مردم در مجل
بعد از آن، «چکمه ها»، خود به تولید «نعلین ها»ی جدیدی پرداختند که به «سایز» پای آن ها مناسب آید.
اوضاع کشور خوب نیست. فساد همه‌جا را فرا گرفته است.
کسی در ایران «بی پناه‌تر» و «مظلوم‌تر» از زندانیان "فشافویه" وجود ندارد....بوی تعفن ناشی از تعرق بدن و زخم‌های عفونی در سلول‌ها باورکردنی نیست....در۴روز قرنطینه، مددجویان، با هر جرمی و با هر
هیچ نوشته مکتوبی قبل از اسلام به زبان فارسی بجا نمانده، تنها یک بیت شعر شفاهی بیادگار مانده: آهوی کوهی در دشت چکونه دوزا او ندارد یار، چگونه بوزا
ما امضا کنندگان این بیانیه عاجل ترین و فوری ترین خواست مردم ایران را تحقق اهداف زیر می دانیم و همه ی مردم معترض را به مبارزه برای تحقق این اهداف فرا می خوانیم
1 کامنت
چپ دموکرات چگونه خواهد توانست پیوند خویش را با جنبش های کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، زنان، خلق های تحت ستم مضاعف و دیگر طیف های بالنده اجتماعی به اندازه ای تقویت بکند تا اینکه بتواند نقشی سنگین، قدرت
خواستم بگویم که رژیمِ اسلامی شما بر پایه دروغ و دغل گذاشته شده است. ریا و تظاهر به تقوا، از راههای نان در آوردن در این سیستمِ امام زمانی است.
اگر هدف افشای دورویی آن مقامات است که چرا اعمال خود مقامات را در همان ایران یا خارج، افشا نمی کنید.
1 کامنت
گوئی این «غیرایرانی ها» و نهادروحانیت تاریخا با نهادسلطنت دست در دست هم نداشته اند.
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال گفته اند که #ایران_را_پس_میگیریم، و عده ای این سخنان آقای رضا پهلوی را اینگونه تفسیر کرده اند که ایشان، رژیم اسلامی کنونی در ایران را رژیمی اشغالگر