دیدگاهها

ملاحسنی که نامش با جنایت و آدمکشی و فرزندکشی و قارنا و ایندرقاش و هرزه گوئی و حماقت داعشی گره خورده است مُرد!
دین اسلام بنابر ماهیت خود از ابتدا در جستجوی سلطه بود. این سلطه گری در آیات قرآنی و در جنگ های پیامبر اسلام و نیز در لشگرکشی استعماری خلفای عرب پایه دارد.
آیاپروژه جدید وزارت اطلاعات در میان اپوزیسیون حول بازیابی نیروهای نفوذی تنظیم و طراحی شده و دیگر مانند گذشته (پروژه مدحی) قرار نیست افراد پس از بازگشت به خانه، تبدیل به مهره سوخته شوند؟
1 کامنت
اگر پاییه حمایتِ ایالت متحده را مشروط به پذیرفتن شرطِ آنها بگذاریم، باید در مرحله اول به صورت شفاف توضیح داده شود که آیا این رژیم دست به تغییر رفتار خواهد زد یا خیر؟ تعریف از پذیرش تغییر رفتار چیست؟
روباه ها و كلاغ ها ديگر حتى گنجشك هم نيستند!
در گريز از خوانش هاى غلط:
2 کامنت
پس از چهاردهه اسارت همگانی، بهره کشی مذهبی از باورمندان، تاوانِ خوابرفتگی، طوفان اشکال فساد، ستم، فقر، شکنجه و مرگ های مذهبزدگی که توانست دمار از روزگار کار، نان، آزادی و حرمت انسانیت خود شیعیان
آری با مطالعه این متن و نگاه به رسانه ها و اشخاص مبلغ آن هر چه بهتر درک خواهیم کرد که فرزندان آذربایجان چرا فاصله خویش را به گونه ای که برای افکار عمومی قابل تشخیص باشد حفظ کرده است.
با این اوصاف و احوال، سیاست فربه‌سازی مقوله مذهب در بلوچستان در مقابل جنبش ملی بلوچ ها، دامی است آشکار از سوی حاکمیت مُلایان که درنهایت نیز موجب تضعیف وحدت بین مبارزان بلوچ خواهد شد...
در یک سند صوتی که در آن گفتگوی تلفنی مهران کمال پور با آقای "شهباز(علیرضا) قهرمانی" انتشار یافته است،بوضوح شنیده می شود که مهران کمال پور ادعا می کند که با تیم تحت فرمانش برای انجام یک مامور
در شرایط کنونی ایران، جبهه سیاسی ای می تواند به تقویت جنبش، ساقط کردن قدرت حاکم و انتقال قدرت بمردم بپاخاسته بیانجامد که با قاطعیت استراتژی “براندازی آگاهانه، هدفمند و خودمدیریت” را در دستور کار سیاسی
با سپری شدن دوران دنیای دو قطبی- 1917تا 1990- جهان با وضعیت آشفته ای روبرو شده است.
از آنجائی که ایرانیان فارس محور تخصص خاصی در ابداع و نو آوری امامزاده های ثابت و سیار و چاه جمکران دارند که عربهای مکه باید بیایند دینسازی را در کنار اینان بیاموزند، اخیرا دست به ابتکار جدیدی زده و دی
روندی که با دیماه گذشته آغاز شد، با مقاومت های زندانیان سیاسی و اعتصابات غذا در زندانها، اعتصابات و تظاهرات کارگری واعتراضات رو به گسترش اقشار دموکراتیک دیگر، جنبش دختران خیابان انقلاب و بالاخره با به
1 کامنت
مارکس فکر می‌کرد که دین افیون توده ها است، هرچند قایل بود که دین بازتاب رنج مردمان نیز هست. دورکهایم نقش دین در جوامع بشری را از ابتدا تا دوران مدرن حیاتی می شمارد.
1 کامنت