دیدگاهها

اما قالب کردن آن به ایرانیان، همچون جشن ملی، چون مُبَدَّل به یکی ازمسائل قابل تأمل، درسنجش درجۀ خرد(یا بی خردی) ایرانیان می شود، که برایِ آزادیِ دیگران
32 کامنت
قضاوت تند و بیرحمانه تاریخ درگذر زمان، گاه بزرگترین رویدادهای جهان را چنان به سایه می راند که آدمی از آن که چگونه زمانی آن رخداد جاذبه ای چنین فراگیر داشته است، انگشت حیرت به دهان می گزد.
كوروش را از روى زمين پاك كرديم تا صلح و انسانيت پاينده بماند.
14 کامنت
من متاسفم که از یک تریبون آزاد (سایت ایرانگلوبال)، بیشرمانه چهره های بزرگ فرهنگ و ادبیات ایران مورد اتهام افراد بیمار قرار می گیرند.
3 کامنت
در چهار دهه گذشته در هیچ کشوری به اندازه ایران، آینده نگری موضوع توجه نبوده است. جالب است که آینده نگری بیشتر میان ایرانیان در داخل ایران مورد توجه بوده تا در میان ایرانیان در خارج کشور.
1 کامنت
پس از صمد بهرنگی، علی اشرف درویشیان الگوی نسل ما بود؛ معلم روستا، قلم به دست تنگدستان و بی خانمانان و چالشگر نظام شاهنشاهی.
13 کامنت
رودررویی با عوامل مزاحم گماشته ی رژیم، دفاع مستدل از حق مردم برای بازدید از آرامگاه کورش بزرگ و ایستادگی و پافشاری گروهی بر این حق می تواند بر روحیه ی مزدوران اجیر شده و فریب خورده ی رژیم اثر گذاشته،
Mohammad Ali Esfahani            محمد علی اصفهانی
کوچه ها خلوت و تاريک بودند و من می ترسيدم. زدم زير آواز. فايده نکرد. حتّی به نظرم يکی از لولو های قنات باريکه ی بالای گذر برايم سوت بلبلی کشيد و گفت: «ناز نفست».
1 کامنت
و جاده ى تبريز - ورزقان بدنت را پوشيد در سردىِ سلطه و سياهى و نيرنگ
3 کامنت
جماعتی از مردان خشمگین اتومبیلی را (که البته می‌دانند صاحبش چه کسی است) از جلو، روی هوا بلند می‌کنند و بعد هم وِل می‌دهند تا با چرخ‌هایش توی هوا قل بخورد و تمامِ بند و بساطش بریزد بیرون؛ عده‌ای می‌ریز
1 کامنت
گفتگوی طاهره بارئی با مرضیه شاه بزاز و میم. روانشید چگونه همدلی در بین مهاجران با ناتوانی در بیان احساس و اندیشه ها از بین میرود و جای آن را تردید به هم، گریز از هم می گیرد.
علیرغم رجزخوانی‌های زیادی که در مورد قدرت پیشمرگه شده بود، این نیروی عظیم نتوانست حتی یک ساعت در مقابل ارتش عراق مقاومت بکند به این دلیل ساده که پیشمرگه یک نیروی چیریکی نا منظم است و نه یک ارتش منظم ک
13 کامنت
آیا بارزانی که بر روی ِ رفراندوم استقلال کردستان پافشاری می نمود ، مفهوم و تعریف استقلال را می داند؟ چگونه ممکن است که از آغازِ یک استقلال ، رهبرش دستش را برای کمک جلوی دُول غربی و اسراییل دراز کند
16 کامنت
و از عجايب روزگار يكى اينكه وارثان ستم و سياهى و روسياهى ادعاى آزادى و دموكراسى دارند.
14 کامنت
عصر دربهای رستوران پر است از صف مسافرانی که برای تعطیلات تابسانی از روسیه به ترکیه آمده اند، و منتظر باز شدن درب امامزاده غذا می باشند، آدمی تصور می کند که این همه جمیعت حتما برای راهپیمایی در اینجا ج
9 کامنت