دیدگاهها

بانو دلبر قربان نژاد (مادرگلی) که سه فرزند و یک دامادش را که همگی هم کمونیست بودند رژیم ولایت فقیه از دستش گرفته بود سرانجام پس از رنج های فراوان درگذشت و به روزبه، پروین، ویدا گلی آبکناری و مهران شها
مردم کره شمالی با پیوستن به کره جنوبی خوشبخت خواهند شد، و از مزایای کار و رفاه بهره مند خواهند شد، و دروازه دمکراسی و مدرنیسم برویشان باز خواهد شد
سرنگونی و چگونه سرگونی و با چه هدفی دو بخش جدانشدنی از یک فرایندواحدهستند.
دلیل اصلی رد و نپذیرفتن سخنان آقای نوریزاده از سوی رهبران حزب دمکرات معلوم است، آنها مطابق مستندات و مانیفست حزبی شان نمی توانند به آسانی شاهزاده رضا پهلوی را که در زمان سلطنت پدر ایشان، موسس حزب دم
هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد.
اما این روزها در کنار وارد کردن بدترین اتهامات توهین آمیز به این پناهندگان و مهاجرین اقتصادی به آمریکا، ما شاهد صحنه جدا کردن کودکان از والدین، در قفس کردن آنها، دیپورت و زندانی کردن والدین و تقسیم ک
چپ باید بیاموزد که انتخاب همزیستی، داوطلبانه است. « کارگران جهان متحد شوید» به معنی این نیست که کارگران جهان، سرزمینهایی را که نسل اندر نسل و قرنها روی آن زندگی کرده اید، یکی کنید.
1 کامنت
حسی انسانی در دل هر تماشاگر منصفی می پذیرفت، که ایرانی ها دارند یک بازی موازی را در زمانی موازی به پیش می برند، نه زمان فیفا و شیاطین سرخ. زمان نجابت و معصومیت.
این ویدئو و متن را به خصوص کسانی بخوانند و ببینند که ما را متهم به تندگویی ها می کنند.
12 کامنت
عجب روزگار عجیب و غریبی است،جماعت ترک که تا دیروز شرایط ایران را به باد تمسخر می گرفتند !خودشان دیروز با دست خود سند بردگی و ایرانیزه شدن را امضاء نمودند. بخش بزرگی از جمعیت هشتاد و چهار میلیونی تر
در تیرماه سال ۱۳۶۰ در بندرعباس دستگیر شدم، سپس به تهران و زندان قزلحصار فرستاده شدم، پس از آن دوباره به زندان بندرعباس فرستاده شدم و تا اواخر پائیز ۱۳۶۲ زندانی بودم، بسیاری از دوستانم اعدام شدند و خود
اردوغان برای سر و سامان دادن به اقتصاد نیازمند تنش زدایی و آرامش در درون و جذب سرمایه از برون است که بتواند بار دیگر به رشد اقتصادی پیشین دست یابد، در حالی که هنوز کشور در حالت فوق العاده اداره می شود
به بهانه مرگِ آیت الله علی اکبر حسینی موسوی (اخلاق در خانواده) و بازنگری روایات پیرامون وی
"انقلاب اسلامي" به معني آنچه در ايران اتفاق افتاد، يعني وارد شدن به يك ماجراجويي از طريق دل دادن به وعده هايي كه فريب بودن آنها را هر آدم عاقلي ميتواند حدس بزند، در انتخابات ديروز شكست خورد.