دیدگاهها

نام بازجو علیرضا بود، شروع به شلاق زدن کرد! گفتم که حامله هستم و نمی دانم چرا مرا دستگیر کرده اید، شلاق زدن را ادامه دادند! بازجو با لگد به شکمم می زد!
من به این وسیله به اطلاع عموم می رسانم حشمت رئیسی در میهن تی وی در تاریخ 26 دسامبر 2017 ادعا می کند که من به آقای سیروس مددی از فدائیان خلق اتهامات بسیار سنگینی زدم گویا بصورت کتبی اورا متهم کرده ام ک
4 کامنت
تو هم، بروتوس؟
زمانی که سردمداران حکومت اسلامی ایران سرکوب و دستگیری و زندانی کردن و تواب سازی را به اوج رساندند، بی شرمانه گفتند: ما آنهایی را که کلاشینکوف و قلم را زمین گذاشتند تا بافور در دست نگیرند، رها نمی کنیم
1 کامنت
نقد سیاسی و انتقاد از منش اجتماعی رقیبان در دنیای سیاست از ضرورات است. بایستی هوشیار بود، تا به بهانه فرار از نقد سیاسی، رسانه اسیر سانسور نگردد.
آنچه مسلم است رویکرد کلی بودجه ریاضت کشی، فقر گستری و حفظ منافع طبقاتی است، این بودجه هیچگونه گشایشی در رکود اقتصادی، بیکاری، رفاه اجتماعی و کاهش...
1 کامنت
درباره آخرین خیال پردازی مضحک #آمدنیوز:
1 کامنت
در پی مصاحبه دو هفته پیش آقای کیانوش توکلی با آقای امیر عباس فخرآور بحثهای زیادی در محافل سیاسی اپوزیسیون راه افتاده است (1).
3 کامنت
جامعه‮ ما ‬نیاز دارد مسایل گذر از دیکتاتوری دینی را به جمهوری ، جدایی دولت و دین ، سرمایه داری تحت نظارت، برای حل نسبی مشکلات راه دموکراسی، عدالت اجتماعی، عدم تبعیض، طرح کند.
4 کامنت
توسط فردی با نام بابک آزاد -که تفکرات تجزیه طلبانه دارد- در سایت ایران گلوبال منتشر می شود و با کنایه درباره کلیپ می نویسد: «در این فیلم کوتاه استاد سعید بهبهانی مدیر میهن تی وی به این سوال بسیار دشوا
9 کامنت
به کوتاه ترین بیان و فریاد دادرسی از یک انسان بی پناه بگویم که: رژیم خامنه ای، دولت و بقول احمدی نژاد بساط قضا بی آبرو اش دوباره می خواهد یک فعال صنفی ـ کارگری را در زندان بکشد و دادخواهی هایش را خامو
3 کامنت
قصد من از نوشتن آن چند خطی که برای شما ارسال کردم فقط وصرفا تصحیح چند اطلاع نادرست در صحبتهای دوست محترم دیگر حشمت رئیسی بوده است ولاغیر.
11 کامنت
اینکه امروز کسانی چون من جان بدر برده اند عمدتآ محصول احساس مسئولیت و شهامت رفقائی چون کیانوش است .
دراین برنامه آقایان کیانوش توکلی و بابک آزاد شیوه اداره میهن تی وی را مورد بررسی قرار می دهند واز سعید بهبهانی بخاطر دوروئی و دوگانگی اخلاق انتقاد می کنند در این برنامه همچنین کلیپی از میهن تی وی پخش
کشور ما را نسلی نا آگاه، خودخواه و پر مدعا به ویرانی انقلاب کشاند.
19 کامنت
اینکه این رژیم به‌مراتب بدتر از رژیم گذشته است واقعیتی غیرقابل انکار است.
7 کامنت