دیدگاهها

به پشتیبانی از زندانیان و سرکوب شدگان سیاسی و اجتماعی و همدردی با آنان، در روزهای هفدهم و هجدهم شهریور، اعتصاب غذا خواهیم کرد
کروبی مستقیما به سراغ اصل مساله رفته، به جای حاشیه روی‌های متعارف اصلاح‌طلبان، سراغ سرچشمه همه گرفتاری‌ها یعنی رهبری و مجلس خبرگان می‌رود و ضمن نهیب زدن قانونی و فقهی به خبرگان، در واقع به مردم آدرس م
شاید این موضوع را وقتی متوجه بشویم که یکباره واژه و سوژه" دموکرات" و "دموکراسی"، بدون آنکه موضوع برنامه باشد یا سوالی در مورد آن انجام گرفته باشد، از سوی یکی از شرکت کنندگان به د
اما واقعیت این است که در حال حاضر ، این مجموعه تشکل ها و سازمان ها ، از این مرحله بسیار دور می باشند و در وضعیت مناسبی بسر نمی برند . در واقع
ما بعنوان مردمانی کهن تاریخ و نشسته بر گلوگاه آب، نفت و گاز، هنگامی می توانیم نقش سازنده ای در بنای ایرانی آزاد، مستقل، لائیک دمکراتیک و سوسیال داشته باشیم، که بمثابه نهادی سیاسی اعلام موجودیت کرده، د
پسرعمویم همسن من است و ما باهم در زندان به دنیا آمدیم!
حسین موسویان رئیس هیأت اجرایی جبهه ملی در یادبود شادروان فرزین مخبر: مخبر تمام عمر را به راه مصدق بزرگ وفادار ماند راه مصدق یعنی راه آزادی و استقلال، عدالت، شرافت و پاکدستی و راه سعادت ملت ایران
چهره‌سازان این سرای درشت رنگدان‌ها گرفته‌اند به کف از رنج و شکنج پاک‌ترین فرزندان ایران، که با شقاوتِ استبداد دینی، سر بر دار شدند، «کیسه‌دوختن و پروژه‌ساختن» - نوعی دیگر از «اسیرکُشی»، و توهین به ش
قرآن کتابی است که در طی دویست سال در زمان محمد و پس از محمد تنظیم شد و محصول کار ترکیبی از دین یهود و نیاش های نصارا و احکام ناشی از جنگ های پیامبر اسلام و سیاستهای خلفای عرب میباشد.
3 کامنت
به آنچه کسانی نظیر دکتر شادی صدر و خانم شادی امین می کنند اگر نمی توانید کمک کنید، ضرر نزنید.
قدرت وقتی متولد شد با مادر خود بیگانه میشود.
داریم وارد مرحله ی جدیدی از جدال با استعمارگری می شویم.
نویسنده: دكتر عبدالمقسط بنی‌كمال- استاد و عضو هيئت علمی دانشگاه آنكارا يلدرم بایزيد چند روز پیش پيام تبريك حضرت شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید به نخست‌وزیر پاکستان در قالب نامه‌ای انتشار يافت.
نتایج انتخابات سوئد با پیشروی آرای حزب پوپولیست و مهاجرستیز "دمکراتهای سوئد" در نظرسنجی های افکار عمومی نشان میدهد.
1 کامنت
لیبرال دمکراسی شکلی سیاسی از حکومت است که از راه دمکراتیزه کردن شکل اداره کشور بر اساس قانون اساسی بوجود می آید.