دیدگاهها

شرکت نایک در آستانه جام جهانی بازیکنان تیم ملی ایران را تهدید نموده از تولیدات آنها محروم می باشند! خب کجای این تصمیم منصفانه و به سود مردم و نمایندگان ایشان در ره آورد بزرگ جام جهانی است؟ جام جها
آتلانتیک از بحران 2002 بعنوان وسیله ای استفاده کرد. در ترکیه، سیستمی اقتصادی که نه براساس تولید، بلکه بر اساس قرض و وابسته بخود، بوجود آورد. ضعیف، محتاج به خارج، و اقتصادی شکننده.
1 کامنت
مقایسه ای اجمالی مابین ریالِ ایرانی و پوند یا لیره سوری
نگاهی به “همپیمانی ملی جمهوریخواهانه برای برچیدن حکومت اسلامی و استقرار جمهوری ایران” هرگاه جامعه ایرانی دچار تلاطم و آماده خیز علیه حکومت اسلامی میشود، گرمای شور پیکار مردمی، حلزون های سیاسی وارفته
2 کامنت
اگر در سال های اخیر، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای سازمان یافته داخلی خود، پروژه نفوذ در میان اپوزیسیون را اجرا می کرد، اکنون این دست از عملیات توسط افرادی از داخل اپوزیسیون صورت می گیرد که هیچک
اگرعبدی نمی داندکه یک رژیم باازدست دادن پایگاه حمایتی خوددرجامعه ومنزوی شدنش ازیکسو وفعال شدن آنها درقطب مخالف چه معنائی دارد وچه میتواند برسررژیم بیاورد،بهتراست که یک باردیگرتاریخ ویا درس نامه های جا
آمریکا از این تحریم ها و تشدید آن ورشکست کردن اقتصاد رژیم و ار کار انداختن توان رزمی آن را دنبال می کند . برای آمریکا ثابت شده است که ایران
طغرل سلجوقی:«ما مردمان نو و غریبیم، رسم های تاجیکان ندانیم» از زمانی که طغرل سلجوقی(حکومت1037-1063 میلادی) با سه هزار سوار زره پوش، با کمانی زه کرده که در بازو افکنده بود، با قبای ملحم(بافته از ابریش
مصاحبه آقای محمد رضا روحانی با گروه دُر تی وی در مورد شرایط قطب سلسله دراویش نعمت اللهی سلطان علیشاهی معروف به گنابادی جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده(مجذوب علیشاه) برای من به عنوان یکی از مریدان ایش
1 کامنت
حال اگر احمدزاده و کامیابی نیا مانند علی دایی،علی کریمی،پیروانی و استیلی و غیره بازیکن فیکس ملی بودند و پای ثابت همه اردوها بودند و سالها تیم ملی را گارانتی خود داشتند، خدا را هم قبول نداشتند. ی
غرامت جنگی از عراق که قرار بود علیرغم مقدار ِ کم و غیر واقعیِ اش به ایران پرداخت شود پس از گذشت سه دهه هنوز بلاتکلیف است.
2 کامنت
پیش ازاین تحلیل من در رابطه با ایران بر دو موئلفه اصلی استوار بوده است. اول آنکه تضاد میان رژیم و آمریکا ماهیت آنتاگونیستی داشته ولاینحل خواهد ماند.
4 کامنت
سرنوشت ترکیه، ایران، و روسیه به نقطه مشترکی رسید. اقتصاد هرسه کشور در معرض تهاجم "بین المللی" است. ابعاد تهاجم، بعد از گردهمایی پوتین، اردوغان و روحانی در ترکیه {4 آوریل} گسترش پیدا کرد.
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
و اين هم شعر «آتش خواهد گرفت بنزين!»، به عنوان حسن ختامی بر اين يادداشت، و يا متنی بر اين مقدمه. ولی چه اين و چه آن، در معرفی بنزين، و در توضيح فرمول و ساختار جديد بنزين که از اين پس بايد با اصلاح کت
1 کامنت
با تیزی و رسوخ سنبه، سرآخر جسته گریخته بگوش ها رسیده و چشمان مان می بیند که زبان خامنه ای کراوات شده، پریشانگوئی در میان دار و دسته ی بیت و سرانش بالارفته، و وابستگان وفادار سه نیرو به نظام پی برده ا