دیدگاهها

شوربختانه اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد مبنی بر اینکه حکومت و اصلاح طلبان حکومتی بر علمای محترم اهل سنت فشار وارد آورده تا علما در خطبه های نماز جمعه ء فردا (۱۵ دی ماه) و از طریق دیگر تریبون ها
کار من و امثال من نشان دادن شیوه ی کار سیاسی نیست.
از درون جنبش سبز 1388 که هدایت آن در دست باندهای حکومت اسلامی بود، شعاری ساختارشکن زاده شد.
در این میان نباید گول رفتار و گفتار شبه فاشیستی ترامپ و شرکاء را خورد که با حفظ منافع با ارتجاعی ترین قشر حکومتی در ایران و منطقه ارتباط برقرار می کنند و خیزش حق طلبانه توده های مردمی را از مسیر اصلی
آنهم درست در همین هیر و ویر بی شرمانه و حق بجانبگی خامنه ای!
12 کامنت
چهاردهه حاکمیت شما خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به مردم و کشور ایران و کشورهای منطقه وارد کرد .
اين مقاله پيش درآمدى است بر عبور آزربايجان از مفاهيم سياسى و فرهنگى سلطه.
13 کامنت
رهبر فعلی ایران آقای آیت الله سیدعلی خامنه ای، برشما پوشیده نیست که بنا به گفته سی. ان. ان.
2 کامنت
هم میهن گرامی «پیمان عارف» در مطلب شان که از دل بر آمده آورده اند : هر چه میخواهی بکن اما از ایران مان سوریه نساز ؛ عنان ات را به دست خائنان به وطن نده ؛ این شد بهانه ای که من مطلب زیر را بیاورم
3 کامنت
چراکه در بازار مکاره ی رژیم هرروز دامنه تورم و گرانی بالا و بالاترمی رود و کول مردم ندار شکسته تر و خمیده تر می شود؛ و طبعا نیاز های اولیه حیاتی همچون ( نان و تخم مرغ) با توجه به توان ناچیز مالی، برای
واقعیت این است که، پیشمرگه نه متعلق به وطن، که "مامور با حقوق" {مزدور} احزاب {کردی} است. بعلاوه کردستان را نه پیشمرگه که آمریکا تاسیس کرد.
5 کامنت
در ایران چه میگذرد؟
در این برنامه آقایان بابک آزاد و کیانوش توکلی به اتهاماتی پاسخ می دهند که در میهن تی وی توسط سعید بهبهانی و حشمت رئیسی به آنان زده شده است
آنهائی که میکوشند خلق مبارز آذربایجان را به بهانه های مختلف ، از پیکار در همراهی با دیگر خلق های ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی باز دارند، بهیچ وجه دوستان توده های زحمتکش این دیار آتش و خون نبوده
2 کامنت
هر چه میخواهی بکن اما از ایران مان سوریه نساز ؛ عنان ات را به دست خائنان به وطن نده ؛
4 کامنت