دیدگاهها

بی شک سکوت مجامع بین المللی، دول عربی منطقه و نفاق دولت اخوانی ترکیه در قضیه شکست این اواخر کُردهای اقلیم کُردستان و تصرف مجدد شهر نفت خیز کرکوک و سایر مناطق مورد منازعه بین دولت مرکزی عراق و حکومت مح
13 کامنت
انقلاب اکتبر در 7 نوامبر 100 ساله می شود، این انقلاب اجتماعی افق جدیدی به روی انسان در سراسر جهان گشود، این اولین تجربه بشر در قرن بیستم بود که تلاش ورزید تا صلح را....
9 کامنت
برخی می گویند ایران دارای فلسفه نیست زیرا خردگرایی و فلسفه گرایی در فرهنگ دینی و در شرایط دین خوئی ناممکن است. برخی دیگر می گویند فلسفه همیشه بشکل خالص جریان ندارد.
5 کامنت
بنیادگرایان اسلامی در ایران و کشورهای دیگر سال هاست که یک ادعای مهم را تابلوی فعالیت های خویش کرده اند.
در 38 سال گذشته بارها سؤالی در جنبش سیاسی ایران مطرح شده که آیا رژیم اسلامی در ایران دولتی توتالیتر است؟
1 کامنت
زمانی که دانشجو بودم، میان دانشگاھیان، میان دانشجویان، استادان و اھل آکادمی جملۀ زیر به کنایه در تعریف متخصص بگوش می خورد: «متخصص کسی است که ھمه چیز را در بارۀ ھیچ چیز بداند».
نتانیاهو به "جشن پوریم" یهودیان اشاره میکند.
4 کامنت
فاشيسـم جنون آميـز چنان در وجـود و زنـدگــی روزمره پارسيان عجيـن شده است که حاضر نيستنـد قبول کننــد که ما حتـی درسرزميـن اجـدادی خود یعنــی در بلوچستـان زندگی عادی داشته باشيم۰ هميشــه خـود را بزرگ ت
5 کامنت
کسانیکه به تاریخ، مخصوصا به تاریخ باستان متوسل می شوند، و از گزنفون و هردوت واقع در جزایر هاق واق فاکت می آورند که معلوم نیست کدام یک از شرکتهای نفتی هفت خواهران هزینه تاریخ نویسی آنرا پرداخت نموده، ق
11 کامنت
یوسفعلی میرشکاک در پاسخ به این سؤال که «نظرت در باره اعدام‌های ۶۷ چیه؟» ابتدا خودش را به نشنیدن زد و بعد از کمی «مِنّ‌ومِنّ‌‌کردن» گفت: تو زندان‌ها رو میگی...؟
1 کامنت
آیا اعلان اخیر پرزیدنت دونالد ترامپ مبنی بر عدم تأیید وفاداری ایران به برجام ،احتمال جنگی غیرمتعارف در خاورمیانه را تشدید خواهد کرد، یا تلاش‌های بین‌المللی در ممانعت از تروریسم هسته‌ای خواهد افزود؟
1 کامنت
اما قالب کردن آن به ایرانیان، همچون جشن ملی، چون مُبَدَّل به یکی ازمسائل قابل تأمل، درسنجش درجۀ خرد(یا بی خردی) ایرانیان می شود، که برایِ آزادیِ دیگران
32 کامنت
قضاوت تند و بیرحمانه تاریخ درگذر زمان، گاه بزرگترین رویدادهای جهان را چنان به سایه می راند که آدمی از آن که چگونه زمانی آن رخداد جاذبه ای چنین فراگیر داشته است، انگشت حیرت به دهان می گزد.
كوروش را از روى زمين پاك كرديم تا صلح و انسانيت پاينده بماند.
14 کامنت
من متاسفم که از یک تریبون آزاد (سایت ایرانگلوبال)، بیشرمانه چهره های بزرگ فرهنگ و ادبیات ایران مورد اتهام افراد بیمار قرار می گیرند.
3 کامنت