دیدگاهها

نتایج انتخابات سوئد با پیشروی آرای حزب پوپولیست و مهاجرستیز "دمکراتهای سوئد" در نظرسنجی های افکار عمومی نشان میدهد.
1 کامنت
لیبرال دمکراسی شکلی سیاسی از حکومت است که از راه دمکراتیزه کردن شکل اداره کشور بر اساس قانون اساسی بوجود می آید.
انسانها باید بتوانند آزادانه بدون وحشت از انگ خوردن از: ارتداد، وطن فروش، نوکر کاپیتالیسم، عقایدشان را بزبان بیاورند، به صلابه کشیدن تفکرات با ( ا د ا ) و ایجاد سانسور فکری، راندمان تکامل فکری جامعه ر
6 کامنت
اکنون یکسال است که مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، تشکیل شده، و هدف از تشکیل مهستان، متحد کردن رهبری انقلاب ایران برای تغییر رژیم است.
در چنین شرایطی که بطورهمزمان با دو شکاف بزرگ و در حال تعمیق یعنی شکاف بین اقتصادرسمی و اقتصادواقعی و نیز شکاف بین جامعه رسمی و جامعه واقعی مواجهیم و رژیم هم سعی می کند که در بالا برای مقابله و سرکوب آ
پنجم شهریور ۱۳۶۷ قبل از همه به سراغ بند بیست آمدند، همه را کشان کشان با ضرب و شتم بیرون کشیدند و به صف کردند! دیگر برایمان مسجل شد که دارند برای اعدام می برند!
فاشیست های آلمانی و ایتالیایی با تکیه بر کتاب” فلسفه خقوق”هگل مفهوم دولت اتوریته ودیکتاتوری را تئوریزه نمودند. در فرانسه سارتر و اگزیستنسیالیستها با کمک کتاب” فنومنولوگی روح” به معرفی خود پرداختند.
آنچه مسلم است تیرگی روابط بین ترکیه و ایالات متحده تا مدتی دیگر ادامه خواهد یافت و شاید هم عمیق تر خواهد شد ولی این دو کشور از هم چشم پوشی نخواهند کرد، به نظر نمی رسد که ترکیه از ناتو خارج شودو در پی
بهانه ی آنها برای اخراج این است که به عضو شورای شهر که از من پرسید: ولایت فقیه را قبول داری؟
با تحلیل نظام شاه-شیخ بر اساس تئوری رفتار متقابل، می توان بر تلاش این سیستم، برای از بین بردن وجه شخصیتی "بالغ" و تبین و نهادینه سازی رابطه ی والد- کودک در جامعه اشاره کرد و با استفاده از با
2 کامنت
ایران برایمان نه آن نکبتی است که امروزه بدان دچار شده، بلکه "گوارایی حس وطن" است که آن را در دامن "مادرهای خوب و پدرهای مهربان" تجربه کرده‌ایم و بالاخره دلبستگی به گذشتگانی است که
3 کامنت
اسلام 1450 ساله شده است. این دین در خاورمیانه ی واپسمانده و ایران ملازده از دیرباز جای مفت و محکمی را یافته و آفریقای گرسنه هم بی نصیب از حکمت آن نبوده و نیست.
در تابستان سیاه و سوزان ۶۷ در اصفهان همانند تمامی زندان های سیاسی ایران، فراتر از خود اسیران و انسانهای دربند، این «انسانیت» بود که با بیرحمی به مسلخ بربریت برده شد...
مردم بیشعور نیستند مردم را بیشعور بار می آورند و کار یک انسان جامعه شناس و فیلسوف و... این است که بر سازندگان بیشعوری بتازد نه بر محکوم شدگان به بیشعوری.
پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام (میهن جزنی) 28 آگوست 2018 میهن جزنی
1 کامنت