دیدگاهها

حجاب به مثابه ایدئولوژی سرکوب
در ایران تمام راه ها به رهبر ختم می شود و رهبر همه کاره و دیکتاتور و در نتیجه کشور هم فقیر و مفلوک است....تنها کشورهایی، پیشرفت دائمی و مستمر داشته اند که دموکراسی و استمرار دموکراسی داشته اند
دارد يك آهنگ جديد براى انسان شكل مى گيرد.
ترکیه نزدیک به 900 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد که در آن سوی مرز بیش از 2 میلیون کرد زندگی می کنند و در منطقه شمالی سوریه تا مرز اقلیم کردستان عراق پراکنده اند، مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی ترکیه ب
هر حکومتی ذات اش « سلطه گری» و « خود بیگانگی» پروری ست. به این دلیل هیچ حکومتی-چه دیکتاتوری باشد و چه دموکراتیک- قابل دفاع نیست. به دنبال سیاستهای هیچ حکومتی نباید راه افتاد.
3 کامنت
آیا شعور تاریخی و تجربی مردم پانینی و پاکباخته ی کارمزد ما زیر تاخت و تازهای ویرانگران خودمحور، فردمدار، گروهی، مذهبی، ناسیونالیستی، پانیستی، یا اقتدارگرایان غارنشین شاهی سرآخر بیدارشده، و مرزهای سررا
اینکه آقای شاملی از گروه‌های مسلح پ ک ک و شاخه‌های سوری آن طرفداری میکند مربوط به خودش است , اما این گروه را یک پتانسیل بعنوان نیروی دموکرات تلقی کردن نوعی بیراهه روی واشتباه و انحطات فکری است در رابط
4 کامنت
dictatorship
هنور هفته ای از سرکوب و فرو کش کردن اعتراضات نگذاشته است که ترس اولیه رهبر فروریخته و باز سخن از جوانان لاقید و فریب خورده می زند !
مستندی از جنایات جنگی نظامیان کرد شمال سوریه****** بیرون کردن مردم از خانه هایشان توسط شبه نظامیان کرد و تصاحب خانه و زمین هایشان- 'جنایات جنگی' نظامیان کُرد در شمال سوریه علیه ترکمن ها و اع
14 کامنت
در روزهای اخیر دولت جمهوری اسلامی با حنبشی مواجه بود که نه می توان آن را همچون سال ۸۸ جنبشی اصلاح طلبانه از داخل نظام دانست و نه برای تبیین اهداف اصولگرایان، بلکه این جنبش، جنبشی بود که در این مرحله ک
برخی با اشاره به سیاستمداران روز در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته جهان به ما می گویند ایده آلیست هستیم و از آنها یاد بگیریم.
هفته گذشته وزیر دفاع آمریکا "جیمز ماتیس" اعلام کرد که استراتژی نظامی آمریکا موازنه، یا مقابله متقابل با قدرت نظامی روسیه و چین می باشد.
در خارج تشکلها و سازمانهای سیاسی ایرانی تا میتوانند باید بین خود « وحدت، جبهه، ائتلاف» ایجاد کنند .
در نوشته قبلی از زاویهء «جنگ عفرین به نفع کیست» منافع و جهتگیریهای دول تاثیرگذار در جنگ عفرین را توضیح دادم. اما در این نوشته برآنم که توضیح دهم این جنگ به زیان کیست.
1 کامنت
از دشمن چه انتظار یاری؟ ما خودمان باید به خودمان کمک کنیم. مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در تنگناها دست هم را میگیرند. باید صفوف مردم در همین بزنگاه ها از حکومت جدا شود.