دیدگاهها

روندی که با دیماه گذشته آغاز شد، با مقاومت های زندانیان سیاسی و اعتصابات غذا در زندانها، اعتصابات و تظاهرات کارگری واعتراضات رو به گسترش اقشار دموکراتیک دیگر، جنبش دختران خیابان انقلاب و بالاخره با به
1 کامنت
مارکس فکر می‌کرد که دین افیون توده ها است، هرچند قایل بود که دین بازتاب رنج مردمان نیز هست. دورکهایم نقش دین در جوامع بشری را از ابتدا تا دوران مدرن حیاتی می شمارد.
1 کامنت
سوال این است که آیا میان این دو افراط و تفریط راهی نیست وما محکوم به له شدن میان دو سنگ آسیاب هستیم؟
ملاحسنی نمونه ی بارزی از جرثومه ی فساد، آن هم از نوع اسلامی اش بود. حیف شد مرد و مردم شاهد محاکمه ی علنی او در دادگاه های مردمی نشدند
4 کامنت
به اميد روزى كه به جاى صاحب سخن بودن، مستمع خوبى هم باشيم.
مقدمه معضل بی آبی و خشکسالی و مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها بسیاری از استانهای ایران را مورد تهدید جدی قرار داده است، و استان سیستان و بلوچستان از این قائده استثنا نیست.
ایران یک مجمع الجزایر پراکنده است که جزایرش هیچ ارتباط ارگانیک با هم ندارند. هر شهر یک جزیره است که هرچه در آن اتفاق بیفتد بر شهرهای دیگر تاثیر ندارد.
ایران ویران و گریان و خروشان ما 4 دهه آزگار می باشد که کشور آخوندهاست.
مقتداصدر با داشتن شم قوی احتمالا بالقوه یک خمینی کوچک است: در قامت یک رهبرمذهبی و حاضر در صحنه سیاست، با تکیه بر بخش های فقیر و حاشیه نشین جامعه (همچون امت مستضعف و سیاهی لشکری که چشم به دهان وی دوخته
بزرگترین خدمت مصدق تغییر کلی فرهنگ استعماری و روح و روان استعمار خورده ی ایرانی بود....آبادان هرگز روز ۱۱ مهر ۱۳۳۱، روزی که اربابان انگلیسی به دریا ریخته شدند را، فراموش نخواهد کرد....مصدق چه نازنین م
1 کامنت
چطور جانی ترین قاتلان بشریت به ناجیان ملت تبدیل میشوند و دشمنان سعادت بشریت در جلد آزاده ترین یاران آنها بزک شده و به ما تحویل داده میشوند.
در نقد مكانى كه زيبا نيست:
نظام موجود در مدیریت حال حاظر جهان ، رکورد دارِ بی عدالتی ها ست. از نابرابری اقتصادی و اجتماعی گرفته تا بحرانهای اخلاقی فراگیر، جهان را در آستانه ناپایداری مزمن قرار داده است.
ترامپیسیسم یعنی با یک حرکت غیر منتظره، برهم زدن و نقش بر آب کردن تمام پلانها و قرار مدارهای طولانی مدت مصلحت گرایانه و فرصت طلبانه افراد دروغگو و مذبذب
به گفته ی برخی از نمایندگان مجلس، سه تا چهار هزار تن از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور زندگی می کنند....پسر و دختر محمدجواد ظریف در آمریکا زاده شده‌ و زندگی می کنند و تابعیت این کشور را