دیدگاهها

چرنديات و تحريفات پانفارسيسم عليه مليت هااينبار با سريال سازى استارت زده شده است.
«مشکلات عینی و بیرونی» که در خارج از ذهن ما در جامعه قرار دارند، وقتی راه حل نسبی پیدا میکنند که « همه در کشف کلید آنها» "هم اندیشی" کنند. قفلها، کاری به « احساسات و خیالات و افکار فردی ما
3 کامنت
۱۱ آبان ۱۳۵۶؛ پنجاه و هشت نفر از فرهنگ ورزان ایران که شماری از آنها اکنون سر بر خاک نهاده‌اند، بیانیه مهمی را دسته جمعی انتشار دادند.
در رژیم لاییک حکومت از دین مستقل است؛ اما سکولاریسم الزامأ استقلال قدرت سیاسی از دین نیست....سکولاریسم مفهومی گنگ و کشدار است که به‌معانی بسیار متفاوت به‌کار‌رفته و می‌‌رود....
در اعتراضات دی ماه اخیر جریان ری استارت بوسیله "محمد حسینی" سعی در تحریک معترضان به گسترش خشونت و به آتش کشیدن اموال عمومی داشت.
در این مطلب کوتاه میخواهم تنها به چند مورد در باب قسمت اول صحبت آقای روحانی اشاره کنم که، نه آقای روحانی به عنوان فرد دوم حتی مسئولین پایین رتبه نیز در این قریب به چهل سال صدای مردم را نشنیده اند.
1 کامنت
علیرغم اینکه نوشته مطرح میکند، تبریز از نظر جمعیتی از دومین شهر کشور، به پنجمین شهر ایران نزول کرده باشد، باز هم از نظر انسجام، یک دستی، رادیکالیسم و تحول گرائی؛ موتور محرک هر تغییر و تحولی در کشور
اولیا چلبی: اهالی شهر نخجوان به زبان دهقانی، دری، فارسی و پارسی، غازی و زبان پهلوی سخن می گویند...اولیا چلبی در دو صفحه نمونه‌های واژگان و شعر فارسی را که در نخجوان از مردم شنیده و یا خوانده، ذکر می‌ک
1 کامنت
آغاز حضور ایرانیان در اینترنت به اوائل سالهای 1990 بر می گردد که ابتدا در گروهی خبری که مختص ایرانیان نبود فعال بودند و بعد هم در گروهی موسوم به اس سی آی
جامعه ایران با چرخش تاریخی روبرو شده است؟
سالها پیش در بحثی مفصل در مورد دریافت کمک خارجی برای اپوزیسیون، گفته شد که اصل موضوع بدون قید و شرط بودن و شفافیت است تا در صورت خوش خدمتی احتمالی گیرنده کمک خارجی، مردم حواسشان باشد و یقه بگیرند
فیلم "اسناد پنتاگون" در وحلۀ اول انزجار از جنگ آفرینان و تلاش برای جلوگیری از پیدایش هر نوع جنون مشابه در دولتمردان آمریکا را مد نظر گرفته است.
1 کامنت
جنبش ملی ترکها در آذربایجان و دیگر نقآط ایران نیز مشابه هر جریان ملی دیگر، در درون خود گرایشات مختلفی دارد که در مقاطع مشخصی خود را پررنگتر و یا کمرنگتر بروز میدهند.
درمقاله اول بنام جنبش‌های اجتماعی نوین و ایران به مفهوم و کارکرد جنبشهای نوین اجتماعی پرداخته شد ودرمقاله دوم، نقش ودلایل موافقین و مخالفین استفاده از رسانه های اجتماعی مجازی(دیجیتال سوشال مدیا) در جن
انگار سران جمهوری اسلامی، هنوز نمی دانند که دست دخالت آنها در تمامی توطئه ها و دسیسه های خرابکارانه از سوی مردم ایران رو شده است و دیگر هیچ نوع شیادی و کلاهبرداری خبری آنها نمی تواند مردم ایران را بفر
2 کامنت