دیدگاهها

ما امضا کنندگان ضمن محکومیت اعمال ضد کارگری و ضد انسانی در ایران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی و سایر زندانیان سیاسی - اجتماعی هستیم و به سران جمهوری اسلامی هشدار می دهیم که مسئولیت تما
انقلاب ایران و انقلاب اکتبر شباهت های زیادی باهم دارند. از قول بهشت زحمتکشان تا واقعیت جهنم رنجبران. از قول آزادی تا واقعیت خودکامگی. امروز ایران نیز به سال های ۱۹۱۷ روسیه شبیه است.
نکته اصلی در ورای این نوع ادعاها و احتجاجات، هدفی است که دنبال می کنند که با در نظرگرفتن آن تمسک به این نوع دستاویزها قابل فهم می شود: گرچه آن ها خود خوب می دانند که غرض از جعل کودتا و دست کاری تاریخی
3 کامنت
آنها برای اینکه نور ضعیف لامپشان در تاریکی شب بهتر دیده شود، لامپ پر نور همسایه هایشان را با پرتاب سنگ شکستند، دولت فارس محور بمدت نود سال با سرقت بودجه آموزش بزبان مادری کودکان آزربایجانی، آنها را از
4 کامنت
انکارگرایی
مقاومت در برابر دانش (Knowledge resistance) کاملن با جهل و ناآگاهی متفاوت است.
3 کامنت
این یک حادثه ی ساده نیست که رژیم فاسد ولائی یک کارگر پیشرو" محمود بیمار" را چنین ربوده، و ترسناک و بی رحمانه به بند می کشد.
3 کامنت
نیروهای ملی، در جنبش سال های 56 و 57، جز برقراری حاکمیت ملی از راه بازگشت به رعایت کامل قانون اساسی و استقلال کشور، یعنی هدف‌های همیشه اعلام شده‌ی جبهه ملی ایران، هدف دیگری نداشتند
سوار ماشین بنز استیشن میشوم ؛ رادیو روشن است و بخاری با تمام توان کار میکند ؛ برف ریزی می بارد و راننده هم چرت می زند. ماشین شان مرا می برد به 13 ، 14 سال قبل زمانیکه در بند 2-الف سپاه بازداشت بودم
3 کامنت
مواضع آزادى گرفتار موضوعات احمقانه شده است.
17 کامنت
افراد به تنهایی قابل شکستن هستند ولی جمع می تواند حرکتی را پایه گذاری کند.
تلاش‌های وایزمن نشان می‌دهد که او برخلاف برخی رهبران عرب، با سازوکار سیاسی در ممالک پیش‌رفته آن زمان آشنایی داشته‌است.
1 کامنت
بر اساس نوشتە برخی رسانەها هزینە بازسازی عراق ١٠٠ میلیارد دلار برآورد شدەاست.
2 کامنت
31 اکتبر 1517-درست 500 سال پیش- مارتین لوتر راهب و استاد الهیات دانشگاه ویتنبرگ آلمان، 95 تز انتقادی خود را نسبت به بخشی از نظریات الهیاتی و سنت های عملی کلیسای کاتولیک منتشر کرد.
11 کامنت