دیدگاهها

سرنوشت ترکیه، ایران، و روسیه به نقطه مشترکی رسید. اقتصاد هرسه کشور در معرض تهاجم "بین المللی" است. ابعاد تهاجم، بعد از گردهمایی پوتین، اردوغان و روحانی در ترکیه {4 آوریل} گسترش پیدا کرد.
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
و اين هم شعر «آتش خواهد گرفت بنزين!»، به عنوان حسن ختامی بر اين يادداشت، و يا متنی بر اين مقدمه. ولی چه اين و چه آن، در معرفی بنزين، و در توضيح فرمول و ساختار جديد بنزين که از اين پس بايد با اصلاح کت
1 کامنت
با تیزی و رسوخ سنبه، سرآخر جسته گریخته بگوش ها رسیده و چشمان مان می بیند که زبان خامنه ای کراوات شده، پریشانگوئی در میان دار و دسته ی بیت و سرانش بالارفته، و وابستگان وفادار سه نیرو به نظام پی برده ا
سرمایه داری اکنون با سه ابربحران ساختاری و بهم تنیده شده دست بگریبان است که هیچگاه تا این حدگسترده و درهم تنیده نبوده اند: نابرابری و تمرکزپرشتاب ثروت جهان دردستان اقلیتی کوچک و بحران فزاینده زیست محی
مباحثات ایرانیها ( جامعه فارسی ) با دیگر ملیتها در رسانه ها شبیه محاکمه متهمی در دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطائی برای تفهیم اتهام مجرمی صورت می گیرد که قبل از اثبات جرم، مجرم بودن متهم مشخص و محرز
به راستی چه بر سر این ملت آمده است؟ گرفتار کدام نفرین گردیده؟ که چنین در فقر، بدبختی، بی سرانجامی، درد وابتذال دست پا می‌زند، وهر روز بیشتر وبیشتر در باطلاقی که حکومت اسلامی کنده فرو می‌رود.
1 کامنت
در کنار داشتن جامعه مدنی قوی، لازم است تشکلهای سیاسی قوی هم، پیش از تغییر رژیم، وجود داشته باشند، و« نیروهای راست» در رقابت سیاسی شکست بخورند.
1 کامنت
(در ابتدا باید آشکار کنم که من عدوی تو نیستم، انکار شیوه کار توام!) . چند روزیست که "اصلاح طلبان حکومتی" با طرح اتهام و هجمه گسترده به اپوزیسیون نظام، سخت در تقلا هستند تا برای نظامی که آن
شادی امین، رها بحرینی (که از وجهه ی سازمان عفو بین الملل به نفع سازمان عدالت برای ایران سواستفاده می کند) و شادی صدر (که سالها در میان اصلاح طلبان رژیم در داخل کشور فعال بوده) علیه یک زندانی سیاسی ساب
1 کامنت
ملاحسنی که نامش با جنایت و آدمکشی و فرزندکشی و قارنا و ایندرقاش و هرزه گوئی و حماقت داعشی گره خورده است مُرد!
دین اسلام بنابر ماهیت خود از ابتدا در جستجوی سلطه بود. این سلطه گری در آیات قرآنی و در جنگ های پیامبر اسلام و نیز در لشگرکشی استعماری خلفای عرب پایه دارد.
آیاپروژه جدید وزارت اطلاعات در میان اپوزیسیون حول بازیابی نیروهای نفوذی تنظیم و طراحی شده و دیگر مانند گذشته (پروژه مدحی) قرار نیست افراد پس از بازگشت به خانه، تبدیل به مهره سوخته شوند؟
1 کامنت
اگر پاییه حمایتِ ایالت متحده را مشروط به پذیرفتن شرطِ آنها بگذاریم، باید در مرحله اول به صورت شفاف توضیح داده شود که آیا این رژیم دست به تغییر رفتار خواهد زد یا خیر؟ تعریف از پذیرش تغییر رفتار چیست؟
روباه ها و كلاغ ها ديگر حتى گنجشك هم نيستند!
در گريز از خوانش هاى غلط:
2 کامنت