دیدگاهها

. کالبدشکافی و اتوپسی فروپاشی درونی غم انگیز و موضعی کردهای عراق به دلیل آتش زیر خاکستر نفاق و تفرقه های تاریخی جناحی، حزبی، عداوت ایلی و حتی دینی (همکاری کردهای ایزدی با حشد الشعبی شیعه) که باعث شکس
کردستان ایران شهریور ۱۳۵۸ (عکس از جهانگیر زرمی)
پاشنه آشیل مردم کردستان پراکندگی آنهاست، چه در مناطق مختلف، چه در محدوه داخلی کردستان کشورهای گوناگون.
2 کامنت
عطف به مقاله ای تحت عنوان: "پناهنده سیاسی در سوئد قاتل کشیشان ایرانی است" نوشته ی مینو همیلی بتاریخ یکشنبه پانزدهم اکتبر 2017، لازم می دانم با توجه به اینکه نام من "مهناز قزلو" الب
2 کامنت
آقای روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران شما در سخنرانی روز جمعه 21/7/96 خود، دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحد آمریکا را بی سواد توصیف کردید چون "خلیج فارس" را " خلیج عربی" نامیده
19 کامنت
غنی بلوریان عضو پیشین حزب دموکرات کردستان ایران و سخنگوی این حزب در ابتدای انقلاب سال پنجاه و هفت بوده است. در قسمت هایی از این نوشتار به مدعیات ایشان مورد استناد قرار خواهد گرفت.
2 کامنت
سرانجام آن روزی که همه به انتظارش نشسته بودند فرا رسید.
یادم می افتد که در ایران خودمان چطور حسب تعریف رضا مکعیان مشهور به رضا ملک ؛ بازجو بهش میگوید طلاق زنت را می گیرم و خودم می گیرمش و پدر بچه هایت می شوم ؛ تو را هم تا آخر عمرت همینجا نگه می دارم! آخر
1 کامنت
5 کامنت
روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ در منطقه شمال شرق سوریه که نیروهای کرد به رهبری ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانشان و همین‌طور ارتش قانونی سوریه علیه داعش می‌جنگند، سه افسر بلندپایه روس گویا زیر حملات سازمان ترو
3 کامنت
دکتر محمد مصدق: ما که داعیه‌ی تأمین منافع کشور و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی این ملت ستمدیده را داریم بایستی به رفع و دفع علت‌العلل بدبختی‌ها، که دولت های ناصالح فعلی عامل آن هستند، دست‌ بزنیم و البته
نطق ترامپ نشان داد که امریکا به پایان یکه تازی خود رسیده و قدرت های تازه نفس (چین، روسیه و اروپا)، اتوریته آنرا بچالش کشیده اند.
2 کامنت
ترامپ باتوجه بشکاف درونی دولت وابعادخطیرپی آمدها،وعلیرغم لاف زنی وگزافه گوئی هایش،هم مسئولیت تصمیم گیری درباره دفن جسدبرجام راازخود دورمی کند وهم این امکان رافراهم میسازدکه باتوسل به بازی گربه وموش آ
4 کامنت
بررسی علمی و هرمنوتیک اسلام و قرآن، بیش از یک سده در غرب آغاز شده و یکی از نتایج آن مشخص کردن تاریخ و معنای اجتماعی و فرهنگی قرآن و قداست زدایی از قرآن است.
6 کامنت
• بخشی از آنها به این اصل از آن جهت که "لنینی" و "بلشویکی" است، می‌تازد. لنینی هست که هست. پس صد رحمت به لنین!
اینکە چرا ایرانیان هر تحول و حق خواهی دیگران را بە اسرائیل نسبت میدهند مسبوق بە سابقە است و تازەگی ندارد. نمونە بارز آن پیوند دادن بهائیان بە اسرائیل است.
28 کامنت