دیدگاهها

" بين فرابستگى و فروبستگى مرزهايى بيكران وجود دارد. هويت در فراز اين مرزها قابل بررسى است. "
در سه هفته ای که از خیزش ۹۶ گذشته بسیاری در تشبیه دوران انقلاب ۵۷ می گویند که آیت الله سید علی خامنه ای که ۲۷ سال است پادشاه رژیم اسلامی است حتی مانند محمد رضا شاه آخرین پادشاه پهلوی نگفت که "من
توضیح کیانوش توکلی :موضوع تشویق به خشنونت و ارسال اخبار دروغ بار ها از سوی ما و دیگران طرح شد.
با چنين پيش زمينه ای تاريخی است که “حزب مردم بلوچستان”، بارھا از سوى افراد مختلف سياسی جامعه بلوچستان، مورد اين سؤال قرار گرفته است که اين حزب کدام قشر و طبقه اجتماعى بلوچستان
1 کامنت
به امید آن که همه خلقهای ایران به طور متحد علیه دشمن مشترکشان مبارزه بکنند و نظم اقتصادی-اجتماعی حاکم بر ایران که تنها در خدمت قدرت های خارجی و سرمایه داران داخلی قرار دارد و برای خلقها به جز بیچارگی
3 کامنت
خیزش مردم بسرعت از خواسته های صنفی و اقتصادی به شعار های سیاسی فرا روئید.
amirali-motevali
در صبح روز بعد حادثه کماکان نفتکش سانچی در حال تعادل قرار داشته و پل فرماندهی و اقامت به سمت پاشنه از صدمه مستقیم و حریق نیز به دور مانده است.
اجازه دهید بادعوت ازطرف حزب کنگره ملت کردبه بروکسل درپارلامان اروپا آغاز کنم
از کجا باید نوشت،از هر سو می نگری فساد و ولنگاری در ورزش ایران زمین موج می زند!مشکل به امروز و دیروز هم منتهی نمی شود. این هم یکی از عجائب هفتادگانه مدیریت کلان در ایران است که صالحی امیری یک روز اطل
ظلمات پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و ُملا ُخورشدن آنهمه رنج و شکنج، فقط در گواِدُلوپ و آخرین بازی ماهرانه کارتر و فقرعنصرذهنی مردم، ریشه نداشت، به ستم رژیم پیشین نیز مربوط بود.
4 کامنت
سه هفته از خیزش ۹۶ می گذرد
"تقیه برای مصلحت نظام" در واقع نقدی است کوتاه بر رفتار سیاسی آخوندهای سیاستمدار و به ظاهر دیندار و دنُیاگریز، که فرد فرد ایرانیان به تمام معنا اسیر پاسداران چکمه پوش و فقیهان تقیه گر و جاه ط
شفافیت راهکار استراتزیک سیاسی یک سازمان چپ همراه با باورمندی به ارزش ها و پرینسیپ های آرمانی واحد موجب گردآوری کاروان چالشگرانی در صفوف آن حزب سیاسی میگردد که حاضر و آماده هستند تا این استراتژی و پلا
3 کامنت
موضوع: رعایت تعادل بین منافع و ارزش‌ها
در روزهای اخیر و بعد از اعتراضات اجتماعی که بوقوع پیوست،شاهد پرداخت سهام عدالت از سوی دولت روحانی به بخشهایی از مردم بودیم.سقف مبلغ واریزی بیست وشش هزار و ششصد تومان بود.از سوی دیگر مشاور وزارت نفت د