دیدگاهها

با نگاهی عمیق بە تحولات منطقەای پیش رو میتوان تشخیص داد کە خاورمیانە در حال تغییرات جدی و ایران بعنوان فرسودەترین کشور خاورمیانە در حال پوست اندازیست.
كم كم واقعيت ها رو مى شوند.
2 کامنت
اگرچه سران جمهوری اسلامی سالها با سر دادن " شعار مرگ بر امریکا " معتقد بودند که آمریکا برای ایجاد تغییرات دموکراتیک دست به دامان نیروهای اپوزیسیون ایران شده و در پی تغییر رژیم است، اما برخلا
برهمگان روشن است که نظام و حاکمان دیکتاتوری از نخستین روزهای روی کار آمدن بعد فاجعه پنجاه و هفت و دقیقا برعکس گفته های خمینی که میگفت روحانیت هیچ چشم داشتی به مملکت داری ندارد!و تنها بایست در مساجد و
 ۵ مه دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس
مارکس معتقد است: "این آگاهی انسان ها نیست که هستی آنها را شکل می دهد، بلکه برعکس این هستی اجتماعی آنان است که آگاهی شان را تعیین می کند." شیوه تولید جامعه برای تولید احتیاجات بر طرز تفکر مرد
1 کامنت
حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌می‌کردند و در آخرین انتخابات رئیس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند، امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌می‌گیر
پیش‌داوری یا قضاوت زودهنگام، فکر یا احساسِ مخصوص راجع به یک فرد، یا موضوع است که معمولاً قبل از بررسی اطلاعات لازم و سند معتبر پدید می‌آید و بیشتر بر شواهد ناکافی و خیالی استوار است.
نامه به دوستی ناشناس، از فرنگ به فرنگ. م.روان‌شید آگوست ۲۰۱۴ ـ استکهلم
و دلايل من شماييد.
انقلابی به خاک ایران شد خانه ظلم شاه، ویران شد چهره مردم از چنین اوضاع چند روزی چوغنچه، خندان شد ای دریغا که سلطه ملا حاصل آن تلاش و عصیان شد دریغا که حاصل قیام های س
افشاگری اتمی مثل سنگی بود که اسرائیل به مرداب قورباغه هائی که دائما غور غور می کردند، انداخت و باعث شد که همگی روشنفکران و اپوزسیون پروفابریک تعلیماتی مرزهای پر گهر ایرانی سکوت کنند،
5 کامنت
با تٲسیس حسینیه و دستجات سینه زنی در شهر سلیمانیه و بنیان نهادن دهها مرکز جاسوسی و تروریستی سپاه قدس و حتی بستن قراردادهای فنی و تجاری شرکت های مخابراتی سپاه پاسداران نظیر شرکت " کابل شهید قندی &
مهم آن است که در متن آن چه جریان دارد، جنبش های مطالباتی با جنبش ضداستبدادی بطورتنگاتنگی گره بخورند و سمت و سوی عدالت خواهانه بیابند.
پس از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، درگيری با شوراهای مستقل كارگری ازچند سو شروع شد.
کتاب اوستا و سنگ نوشت های دوره هخامنشی و سپس ساسانی مهمترین منابع اولیه ای هستند که واژه اهورا مزدا را ثبت کرده اند.