دیدگاهها

دو سال پیش در مورد دیدگاههای کلی خانم اشرف دهقانی در مورد مشی چریکی و تاریخ سازمان چریکهای فدایی خلق بحث شد
مدعی می شود که در مقابل شکست دیپلماسی، گزینه نظامی منطقاً خود را تحمیل می کند. یعنی درست تبلیغات اسرائیلی آمریکایی را بدون پس و پیش تکرار می کند.
در تقسیم بتدی تاریخ اروپا، سال های بین 1550-1300 با سه اصطلاح پیوند خورده است: دوره واپسین –متاخر- سده های میانه، رنسانس و اصلاح مذهبی.
حسن روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن گفته بود: «اگر جایی ما با هم بحث داریم، به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا ندارد! صندوق! هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم».
نکته دیگر به زمینه اعتراض های سال های ۷۱ تا ۷۴ باز می گردد که از مشهد شروع شد. یکی از مهم ترین مولفه ها در آن دوران هم احساس ظلم ناشی از بی عدالتی بود که موتور محرک اعتراض ها شد.
دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی، با دستاویز کردن تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مانع از حضور وکلای مستقل در پرونده‌های امنیتی می شود....
چگونه تصور می‌کنیم که فقرا، آوارگان، یا مردم سرزمین‌های اشغالی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند، هنگامی که جوامع‌شان محو و نابود شده است؟ آیا آن‌ها هم باید به سادگی محو شوند؟
چند لحظه پیش به گفتگوی دوست عزیز آقای عیسی خان حاتمی با آقای کیانوش توکلی در سایت ایران گلوبال گوش می کردم
یکی از چالش هایی که اعتراضات دیماه اخیر با آن روبرو شد، خلاء رهبری واحد معترضین کف خیابان بود. نه دلیل اعتراضات متعین بود و نه هدف آن.
2 کامنت
حال دانشگاه شریف خوب نیست و مجموعه سیاست‌های دهه‌های اخیر این دانشگاه را با سرعت بالایی به سمت بی‌کیفیتی برده است.
کسانی که در آمریکا زندگی می کنند، از مزایای بیمه‌های اجتماعی همگانی محرومند.
3 کامنت
قلب سیمرغ از قفس پرید.
به دنبال درخواست دو نماینده سیستانی برای تکه تکه کردن بلوچستان و تقسیم آن به استانهای کوچکتر، و همچنین رد درخواست استاندار توسط رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه برای رفع مضل بی آبی و مشکلات عدیده بلو
مطرح کردن شعارهائی از قبیل انتخابات آزاد و برگزاری رفراندم جهت تعیین هویت نظام آینده کشور، اگر فقط حالت تبلیغات سیاسی نداشته باشد، شوخی خطرناکی بیش نیست که نتیجه نهائی آن یک رفراندم مهندسی شده توسط ح
تلاش برای قبضه کردن رهبری، در حالیکه « رهبری های واقعی جنبش» به خاطر شرایط اختناق غیر علنی هستند، مطمئناً جنبش را به « تفرقه و شکست» میکشاند.
3 کامنت