دیدگاهها

نامه به کنگره، یا آنچه «وصیتنامه لنین» خوانده می‌شود بخش اندکی از نامه‌ها(سه نامه) و یاداشت‌های اوست که تقریر کرده و با نظارت همسرش - نادیا کروپسکایا - منشی وی «ماریا وولودیچوا» به رشته تحریر درآورده‌
دلایلی برای عدم شرکت در انتخابات
2 کامنت
اکنون بیش از بیست و چهار ساعت است که سایت فرا حزبی، فراسازمانی، فراگروهی و همه گیر"ایرانگلوبال" مورد یورش همه جانبۀ سایبری قرار گرفته و عملا از دسترس خارج شده است. سایت "ایرانگلوب
8 کامنت
سازمان حقوق بشر اهواز معتقد است كه اين محروميت عربها از پستها و مديرتهاى دولتى و نيز استخدام مهاجران و در مقابل سيل بيكارى بوميان از مصاديق بارز تبعيض قومى و نژاد پرستى بوده
2 کامنت
اکنون در سوریه چه میگذرد و طرفهای درگیر جنگ چه میخواهند؟ آمریکا در سوریه به دنبال چیست ؟ هدف دوم آمریکا از بستن راه ترانزیتی ایران به سوریه ولبنان چیست ؟ کردها در استراتژی آمریکا وجنگ فعلی در منطقه.
اگربشکل نیروی فشاربه سیستم ونه این یاآن حناح، وحمایت ازبرخی مطالباتی که خصلت ترقی خواهانه دارنددربیرون ازقدرت ومشارکت درآن عمل کنندآیاراندمان بهتری برای چپ وجنبش نخواهندداشت وبجای پراکندن صفوف چپ وکار
آزادی اندیشه و عقیده، به مفهومی دیگر آزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه و عقیده ای متفاوت به دیگران، که معیاری اساسی برای سنجش میزان دموکراسی درهر جامعه ای بحساب می رود.
پخش بخش دوم فیلم "بگم؟، بگم؟"! با نام "بِگام؟
مشغول شدن «در برخورد های حاشیه یی بین فعالان بر سر اعمال هژمونی این و آن» ، پلاریزه شدن بر سر مواضع فردی و گروهی، نیاز آذربایجان نیست. شرایط و خود را دریابید و آگاهانه حرکت کنید.
31 کامنت
اگرچه وطندوستان و دموکرات های ایرانی با هرگونه دخالت قدرت های خارجی برای تغییر نظام کشورشان به شدت مخالف اند، اما در همان حال هرگونه خوشرویی همدستانه نسبت به این رژیم یا طرح هایی از نوع همکاری با آن ر
حوادث اخیر دقیقا شباهتهای زیادی به دوران و دهه پنجاه را داراست.در نیمه اول دهه پنجاه با فشارهای فزاینده امریکا برهبری دموکراتها به حاکمیت پهلوی رژیم شاه مجبور شد برای کاستن این فشارها به امریکا باج ده
4 کامنت
محمود احمدی نژاد با دو مصاحبه پیش از رد صلاحیت خود، مشروعیت ولی فقیه را بر باد داد.
پروژه‌يِ «آنالیز»: آنالیز جایی ست تا نظرات مختلف با فرصت برابر را بازتاباند.
2 کامنت
در نامه «ارتشبد نصیری» به «ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی»(نامه شماره‌ی ۶۹۹/ک)، اشاره به یازده زندانی (و نه، ۹ زندانی سیاسی) شده که با اتوبوس(و نه با وَن) از زندان اوین، به زندان‌های دیگر (؟
2 کامنت
در تاریخ یکم اردیبهشت سال نود وشش باخبر شدیم فردی(احمدی نژاد) که زمانی نورچشم رهبری بود و زمانی لقب نماینده پیرو خط رهبری را یدک می کشید ، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است. جالبتر این است که کسا
1 کامنت

صفحه‌ها