دیدگاهها

در شرایط موجود ایران به یک مدیر اختاپوس شکلی که بتواند همه و یا اکثر گروههائی توانا را سازماندهی و مدیریت کند مورد نیاز است، آیا با توجه به گوناگونی مطالبات و آمارهای اجتماعی از خواست اقشار مختلف امکا
محمد علی اصفهانی   ----- Mohammad Ali Esfahani
به بيان اريش فروم، مکاتبی که ميان خود با اديان، هيچ پيوندی قائل نيستند، می توانند فقط پوشش های ظريفی باشند کشيده شده بر اديانی به مراتب، ابتدايی تر از مذاهب قبايل سرخپوست.
آن چه که در ورای این بیانیه و لفاظی ها نهفته و در کنه و ذهنیت امضاء کنندگان لانه کرده، هشدار ونهیبی است به حاکمیت که اگرهرچه زودتر به خودنیایند بدانند که نه از تاک ماند نشان و نه از تاک نشان!.
مقاله دکتر علیرضا نوری زاده تحت عنوان "اندر احوالات خسن و خسین، دختران المغاویه" در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس واشنگتن نکات قابل تامل و پرسش برانگیزی را مطرح کرده است.
1 کامنت
وقتی شعارهای توخالی ضد آمریکایی از کسی چون اردشیر زاهدی شنیده می شود که همه چیز خود را به ایفای نقش پادو برای نتیجه بخش شدن یکی از بدترین و فاجعه بارترین زورگویی های خارجیان به ایران، یعنی کودتای آنگل
آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست
هدف آغازین همکاری انسان ها و راه رشد گام بگام دانش، آگاهی و فن آوری های تاریخی اجتماعی نوع بشر بیشتر بخاطر ستیز با فردگرائی ها و خودکامگی ها بوده
این جمله فوق را من ازخود نمی گویم، بلکه سند برای آن دارم، خودپیامبر اسلام و سند زنده ازخود همین آیت الله ها برای مثال، آیت الله عظما مکارم شیرازی که بعضی ازسران رژیم دست او را می بوسند.
1 کامنت
شوربختانه نه تنها این باصطلاح جوابیه سراسر کلی گویی، بازی هیجانی و بی ربط بود بلکه در کمال تعجب بیشتر مشابه نوشتارهای روزنامه کیهان بود! آقایان من با هویت و تصویر واقعی خود این مطلب را نوشتم و جناب آ
وعده كوتاه كردن دوران حاملگی به سه ماه(!)، كاهش عدد پی به رقم ۳ و دادن مابقی به فقیر فقرا (!)، كشیدن اتوبان چهار بانده تا كره ماه، رفع خطر ایجاد سرطان از سوی سیگار، افزایش تعطیلی آخر هفته به ۵ روز و..
متنی برای ایران شهری که نیست
بعداز سە ماە انتظار از زمان اعلام انتخابات پیش از موعد ترکیە اینک کمتر از دە روز بە انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیە باقی ماندە است انتخاباتی کە ١٧ ماە زودتر از موعد خود و در حالت فوق العادە برگ
این مقاله می خواهد بطور کوتاه و فشرده به طرح این مسئله بپردازد که وقتی راهی در یک ساحت مسدود می نماید و ذهن با همۀ تکاپویش از یافتن راه حلی برای معضلی عاجز شد، میتوان با انتقال مسئله به پهنه ای دیگر