دیگر آرزو نیست
25.09.2022 - 07:40

رقصی چنین... میانه میدانم آرزوست

از شب تا سپیده دم.. موزیک خواهیم نواخت.. خواهیم رقصید، خواهیم نوشید .. و باز از سپیده دم تا شب موزیک خواهیم نواختف خواهیم رقصید و خواهیم نوشید. شادی ما در مرگ رژیم اسلامی پایان نخواهد یافت.

این صحنه رو قشنگ جلوی چشمم میتونم تجسم کنم:

زن و مرد و کودک و جوان در حال پایکوبی و نوش و خنده و شادی. مردم اینقدر شادی می کنند تا از خستگی بر زمین بیافتند. مردمی دیگر روی آنها پتو میاندازند تا سرما نخورند و همزمان عده ای باز مشغول رقص و نوش.. هزاران به خانه ها میروند و هزاران به میدان شهیاد می آیند و جشن میگیرند. چقدر زیباست

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

محسن کردی

همرزمان عزیز در طیف های چپ تا راست! این پست تاثیر روانی خوبی دارد لطفا در هرکجا که میتوانید به اشتراک بگذارید. نیازی نیست نام نویسنده همراه ان باشد اما پست را شر کنید. در فیسبوک بازخورد خوبی داشته و شما عکس و محتوا را به  اشتراک بگذارید لطفا حتا اگر از نویسنده خوش تان نمی آید. 

ی., 25.09.2022 - 09:08 پیوند ثابت