رفتن به محتوای اصلی

مافياي حكومتي و مافياي اپوزيسيوني يك روح در دو جسم اند.
31.08.2023 - 13:53

 

" تلاش نكن خشونت وسركوب وفساد سيستميك حكومتي را در نزد مردم نفي كني، چون كسي آن را باور نخواهد كرد، در عوض، نيرو وتلاش خود را بر اين متمركز كن كه ثابت كني مخالفين و منتقدين ات همانقدر خشن، سركوبگر و فاسدند كه تو هستي".

آپارات پروپاگانداي روسيه پوتين سر آمد و استاد مسلم در طراحي و كاربست اين استراتژي بر اي سركوب مخالفين خود و خنثي سازي افكار عمومي

در حمايت از منتقدين خود است.

جمهوري اسلامي در سالهاي اخير و بعد از فروپاشي اقتدار و دروغ در آمدن تمامي ادعاهايش در اخلاق و سياست و عدالت بيش از پيش بر چنين رويكردي بر عليه منتقدين خود متكي شده است. بايد اذعان كرد كه به موازات رشد و تكامل مافياهاي مختلف حكومتي، اپوزيسيون نيز مافياهاي خود را در پروسه يك جدال طولاني ٤٤ ساله در درون خود خلق كرده است. اين مافياها در همدستي و همسويي با مافياي حكومتي، مبارزه موثري را بر عليه هر نوع همنوايي در سطح طيفهاي ميهن دوست و اصيل اپوزيسيون كه هدف خود را نجات كشور از وضع فاجعه بار موجود قرار داده اند، بكار ميبرند. آنها ظاهرا خواستگاها و تعلقات سياسي متفاوتي دارند ولي ادبيات و عملكرد آنها مشابه و حتي در بسياري مًوارد يكسان است.

در دو لينكي كه در بخش كامنت اين پست ملاحظه خواهيد كرد، ما يك نمونه از اين تلاش را مي بينيم كه انصاف نيوز و خبرگزاري فارس وروزنامه مشرق در كنار افراد وابسته به مافياي اپوزيسيون به ترور شخصيت و خرابكاري بر عليه افراد تاثير گذار رسانه اي اپوزيسيون مشغولند.

پایان همکاری سامان رسول پور با ایران اینترنشنال | سیما ثابت هم رفتنی شد؟

 

پایان همکاری سامان رسول پور با ایران اینترنشنال | سیما ثابت هم رفتنی شد؟

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

اين  هم درس عبرت ديگرى كه اپوزسيون و روشنفكران بايد بياموزند و تجربه كنند  گول سطحى نگرى و شعارهاى توخالى  و سياست بازى  ها را نخورند  بلكه خرد ورزى را همواره بر  سياست بازى ها ترجيح داد

چ., 06.09.2023 - 20:32 پیوند ثابت
نظرات رسیده

.

و از پلیدی‌های استبداد یکی هم این است که شریف زیستن را مدام دشوارتر می‌کند. 

استبداد کارش این است که هر روز آدم‌های بیشتری را مجبور به انتخاب بین شرافت و آسایش کند. 
استبداد کارش این است که هر روز شریفانه زیستن را دشوار‌تر کند.
استبداد کارش این است که هر روز بنشیند به تماشای آدم‌هایی که در ترجیح شرافت بر آسایش، یک‌ جا می‌لغزند و از چشم دیگران می‌افتند. 
استبداد کارش این است که هر روز هزینه‌ی شرافت را بالا ببرد، تا تعداد کمتری قادر به پرداخت آن باشند. 
استبداد کارش همین است، تهی‌سازی جامعه از شرافت.

امیرعلی بنی‌اسدی

چ., 06.09.2023 - 20:30 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

عنوان مقاله
سرعت عمل و فاصله زمانی

درود بر جیلو عزیز!

چکیده اصل مطلب. اگر ویژگیهای رفتاری و اجرایی «مافیا» را بخواهیم فقط از لحاظ مثال در نظر بگیرم که البته در مثل، هیچ مناقشه ای نیست.، لازم میدانم که نکته ای را یادآوری کنم.  به نظر من و حسب مطالعاتم در باره این تشکیلات، «مافیا»، تشکیلاتی با اصل و نسب و پدر مادر دار و با پرنسیپ و اصول است؛ زیرا هر جنایت و حتّا خدمتی [مافیا اتفاقا خیلی خدمات شایسته ای نیز به ابنا بشر میکند؛ از جمله در ضبط و رتق و فتق کردن زباله ها و آشغالها ] که مرتکب میشود به نام منفعت خواهی و قدرت و امتیازهای فردی و قومی و قبیله ای و فرقه ای است؛ نه به نام «خدا و دین و رسول و اخلاق و امثالهم». به همین دلیل، « میثاق مافیایی» میلیاردها میلیارد مرتبه، شرافت و ارجحیّت دارد بر تمام ادّعاها و مزخرفگوییها و چرندیاتی که به نام «الله و قرآن و اسلامیّت و امثالهم» در سراسر دنیا؛ و بویژه در ایران اجرا میشود و تمام اعمال مدّعیان الهی  فقط خروارها جنایت به دنبال جنایت در حقّ مردم است بدون سر سوزنی خدمت. پس اگر قرار است که صفتهای رفتاری و شیوه های اجرایی مافیا را به حیث مثالی برای تفهیم «رفتار حاکمان فقاهتی و مُتعگان و پادوهای لابیستی آنها» قیاس بگیریم؛ آنگاه باید دقیقا تفاوت ماهوی آنها را از یکدیگر خوب بدانیم؛ مبادا که سازمان با پرنسیپ و اصولمندی به نام «مافیا» را  با بی شخصیّت ترین و رذلترین و پست فطرت ترین جنایتکاران الهی که به هیچ پرنسیپی متعهد نیستند حتّا  اصول  مذهب مزخرف خودشان، ناخواسته اشتباه نگیریم و محکوم نکنیم. پیچیدگی و چگونگی مناسبات هولناک الهیون را میتوانی با مطالعه در باره تاریخ پیدایش و نفوذ «یسوعیان» در جهان مسیحیّت و دوران قرون وسطا، آگاهی بیشتر و کلیدی تر و عمیقتر فراچنگ آوری.

جیلو عزیز!. همه حکومتها از کهنترین ایّام تا همین امروز به شیوه های خاصّ خودشان، انواع و اقسام سازمانها و تشکیلات و گروهها و غیره و ذالک را داشته اند تا بتوانند چفت و بست اقتدار و قدرت را تضمین و با دوام کنند. این مسئله، هیچ ربطی هم به نوع سیستمهای سیاسی و فرم دولتها ندارد؛ بلکه نحوه اجرا و عملکرد آنها است که از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است. یکی از روشهایی که تمام سیستمهای حکومتی به کاربست آن، کوشا هستند، مسئله «ضدّ اطّلاعات» است. تفاوت اقتدار بر مردم در دنیای کهن و دنیای امروز در این بود که در جهان کهن، انسانها سالهای سال از نقشه ها و طرحها و تصمیمات حکومتگران عقب بودند. امّا از قرن نوزده به این سو، فاصله بین مردم و حکومتگران به یمن امکانهای تکنیکی و رشد آگاهی و گسترش ارتباطات بین المللی، کمتر و کمتر شد تا امروزه روز که به حدّاقل فاصله رسیده است؛ یعنی تقریبا یک هفته که فاصله ای است بین روشها و تصمیمها و ساخت و پاختهای حکومتگران با مرحله آگاه شدن مردم از چند و چون اقدامهای حکومتگران.
کنشگرانی که نتوانند از میان ماسکهای مختلف بازیگریهای حکومتگران و مُتعگان و تابعین و پادوهای لابیستی آنها و همچنین نحوه های زد و بندهای ظاهر فریب آنها، آگاهی عمیق و متّقن داشته باشند، در هر موضع و رفتار پراکتیکی و نظری که از خود بروز دهند، بر موفقیّت یا ناکامیاب شدن سیاستها و تصمیمها و اقدامهای حکومتگران میتوانند نقشگزار باشند و تعیین کننده و حتّا ناظر ژرفبین برای اتّخاذ روشهایی که سیاستهای مقتدرین را به اندازه ای در بن بستهای نااجرایی میخکوب کنند؛ طوری که مردم بتوانند یک هفته عقب ماندن از حکومتگران را به سرعت طی کنند و به آنها برسند و یقه آنها را بگیرند و عزلشان کنند.
مشکل کلیدی تمام گرایشهای سیاسی ایرانی- مهم نیست چه عقیده ای دارند و چه افاضاتی را در شبکه های اجتماعی و مطبوعات مختلف، مدام کلکلکلکلکل میکنند- در این است که هنوز به آن مرحله از آگاهی نرسیده اند تا تفاوتهای «پیش مرحله ای بودن مقتدرین و شرکایشان را» و «پس مرحله ماندن مردم» را از یکدیگر تمییز و تشخیص دهند و به هنگام و سر بزنگاه و هوشیارانه، در همبستگی با یکدیگر وارد اقدامهای کلیدی علیه حکومتگران شوند. کنشگرانی که به ذهنیّتهای ایدئولوژیکی و شابلونها و فرامهای از پیش ساخته و تحمیلی و تلقینی به خود، به شدّت آلوده اند، و مغز و تجربیات و شعور تمییز و تشخیص فردی خودشان را به سطل آشغال انداخته اند، در عملکردها و گفتارهای نظری، پیوسته مواضعی را در مقابله با قدرتمداران اتّخاذ میکنند که هیچ سنخیّتی با واقعیّتهای دنیای «سیاستهای ملموس و واقعی» ندارند؛ بلکه فقط به حیث آژیتاتورهایی عمل میکنند که در تقلیب رویدادها و فریب دادن خود و دیگران، یکه تازند. معمولا حکومتگران قهّار؛ بویژه آنانی که به سلاح عقیدتی و توجیهی بر شالوده نصوص الهی متّکی هستند، در فعالیّتهای «ضدّ اطّلاعاتی» که منتشر و شایعه و گسترش میدهند، دقیقا به دنبال مچل کردن کنشگرانی هستند که گفتارها و رفتارهایشان، «آژیتاتوری» است و در سمت و سوی اقدامها و سیاستها و روشها و عملکردهای مقتدرین وقت.
جیلو عزیز!. اگر میبینی که رفتارهای حُکّام فقاهتی و مخالفان آنها، صفات مافیایی دارند، مطمئن باش که هر جفتشان، دو روی یک سکّه اند و نفرتشان از همدیگر فقط بر سر این است که چرا یکی در قدرت مطلقه و دیگری باید مدام شاخه شونه برای کسب قدرت مطلق بکشه!. همین.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان
پ., 31.08.2023 - 21:21 پیوند ثابت
کیانوش توکلی

جناب جم گرامی / 1-  من بار ها اعلام کرده ام ؛ اکانت کامنت گذاری برای همگان ازاد است (یک نام مستعار ویا  حقیقی با امیل برای من ارسال کنید ) 2- من تنها لینک اخرین نوشته محسن کردی را مسدود کرده ام (به دلیل فحش و فحش کاری )3- آغاز  توهین  از مقاله آقای کردی بود که به مصدق گفت " پدر سگ" 4_و بعد متقابلا کسان زیادی به محسن کردی فحش و بد و بیراه گفتند .و ایشان هم هر چه از قلمش در امد نثار مخالفین اش کرد 5-  محسن کردی با نام واقعی و عکس در این سایت حضور دارد و مخالفین اش اشباه بی نام و نشانی هستند که با چند نام مستعار می نویسند6 -متاسانه کامنت فحش محسن کردی را   می خواستم حذف کنم ولی  از دستم در رفت ولی دیروز پاکش کردم .دو راه وجود دارد: 1- کامنت را تنها برای آکانت داران باز بگذارم 2- سخت گیری بیشتری بکنم (که در این صورت  نیاز است یکی از دوستان دواطلب شود و مسئولیت کامنت ها  را به عهده گیرد.

پ., 31.08.2023 - 21:20 پیوند ثابت
جم

عنوان مقاله
سخنی با آقای توکلی مدیرمحترم سایت ایرانگلوبال

جناب آقای توکلی، باسلام و آرزوی سعادت و بهروزی جنابعالی، در این روزهای پر تلاطم سیاسی نکته ای را خواستم به محضرت عرض نمایم و آن این است که اگر مقدور است، اجازه ندهید که بعضی لاتهای سیاسی جو کامنت گذاری در سایت را به مستراح عمومی بدل نمایند. لطفا اعطای حق کامنت گذاری را بطور عادلانه بین اشخاص ترخیص فرمائید که خدای نکرده حق کسی در این میان ذایل نشود.
با وجودیکه آقای محس کردی در کامنتهایش هر چه فحش و بد و بیراه که به دهن مبارکش رسیده نثار کامنتگذاران نموده، و بدتر از آن حرفهای شرم آور و شنیع ایشان نسبت به دیگران، در صفحه کامنتها بصورت خیلی دست و دلباز قابل رویت و خواندن است. اما در قبال این حرفهای شنیع و شرم آور پاسخی دیده نمیشود، چرا که جنابعالی صفحه کامنت گذاری را بسته اید. البته این به معنای آن است که گوئی در حین دعوا بین دو یا چند نفر، یکی از طرفین مدعا را دست بسته به مشت و لگد دیگران بسپاری که این از اخلاق روزنامه نگاری بدور است. لطفا برای اجرای عدالت یا کامنت های فحش آمیز و شرم آور آقای محسن کردی را که تقریبا به اغلب کامنت گذاران توهینهای شنیع میکند، از صفحه مربوطه دور کنید، و یا برای پاسخ به ایشان صحفه کامنت گذاری را برای دیگران نیز باز نگه دارید. با تقدم احترام.

پ., 31.08.2023 - 19:48 پیوند ثابت
نظرات رسیده

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران  نوشت: «دوشوکی، کارشناس اینترنشنال با افشاگری در خصوص اختلافات داخلی در این شبکه یادآور شد: اینترنشنال یکی از عوامل اصلی اختلافات اپوزیسیون و شکست پروژه مهسا است تا آنجا که با عملکردش بسیاری از برنامه‌های اپوزیسیون را لوث و بی‌اثر می‌کند. وی همچنین عنوان کرد: سیما ثابت، مجری برنامه چشم‌‌انداز قبل از شروع برنامه، کارشناسان را بازجویی می‌کند!»

سیما ثابت بازجویی می‌کرد! خبرگزاری فارس نوشت: «دوشوکی، کارشناس اینترنشنال با افشاگری در خصوص اختلافات داخلی در این شبکه یادآور شد: اینترنشنال یکی از عوامل اصلی اختلافات اپوزیسیون و شکست پروژه مهسا است تا آنجا که با عملکردش بسیاری از برنامه‌های اپوزیسیون را لوث و بی‌اثر می‌کند. وی همچنین عنوان کرد: سیما ثابت، مجری برنامه چشم‌‌انداز قبل از شروع برنامه، کارشناسان را بازجویی می‌کند!»

 

پ., 31.08.2023 - 14:14 پیوند ثابت
نظرات رسیده

و از پلیدی‌های استبداد یکی هم این است که شریف زیستن را مدام دشوارتر می‌کند.

استبداد کارش این است که هر روز آدم‌های بیشتری را مجبور به انتخاب بین شرافت و آسایش کند.

استبداد کارش این است که هر روز شریفانه زیستن را دشوار‌تر کند.

استبداد کارش این است که هر روز بنشیند به تماشای آدم‌هایی که در ترجیح شرافت بر آسایش، یک‌ جا می‌لغزند و از چشم دیگران می‌افتند.

استبداد کارش این است که هر روز هزینه‌ی شرافت را بالا ببرد، تا تعداد کمتری قادر به پرداخت آن باشند.

استبداد کارش همین است، تهی‌سازی جامعه از شرافت.

امیرعلی بنی‌اسدی

پ., 31.08.2023 - 14:08 پیوند ثابت
نظرات رسیده

 

اين هم درس عبرت ديگرى كه اپوزسيون و روشنفكران بايد بياموزند و تجربه كنند گول سطحى نگرى و شعارهاى توخالى و سياست بازى ها را نخورند بلكه خرد ورزى را همواره بر سياست بازى ها ترجيح داد

پ., 31.08.2023 - 14:07 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.