رفتن به محتوای اصلی

"بردگی را نپذیر !تو لایق بهترین هائی" 
این دومین رمز جنش مهساست!
24.08.2023 - 19:48

"بردگی را نپذیر !تو لایق بهترین هائی" 
این دومین رمز جنش مهساست!
 بیان شده از زبان خبرنگاری متعهد در جستجوی حقیقت! بنام "نازیلا معروفیان"
 دختر دیگری از شهر سقز با دسته گلی از گل های آفتاب گردان  بر دست. بدون حجاب اجباری و انگشتانی به علامت پیروزی در برابر زندان اوین، لحظاتی چند پس از آزادی!
نمایشی از صلابت و پایداری نسلی که حاضرنیست تن به بردگی  حکومت وحکومت گری شداد بدهد، که سرزمینی آباد را بویرانه ای مبدل ساخت.
 سرزمینی که در آن جز صدای شوم قاریان قران نمی شنوی .حکمی جز حکم بر دستگیری ،زندان ،شکنجه و اعدام آزادی خواهان توسط جلادن در آمده در لباس قاضیان نمی بینی. در مجلس فرمایشی آن جز مشتی دزد وفاسددر لباس قانون گذاران داخل نمی شوند ! قانون در حمایت از منافع حکومت ورانت خوران  صادر نمی کنند.سرزمینی که قاتلی بی شرم در کسوت رئیس جمهور بر راس دولت نشسته وامر بری ولایت مطلقه می کند .دستور قتل وسر کوب آزادی خواهان می دهد.  
حکومتی که آزادی انتخاب پوشش زنان را تحت عنوان دفاع ازحجاب زن مسلمان به مهم ترین دغدغه فکری خود و چالش با ملت بدل ساخته است!مسئله ای بسیار پیش پا افتاده در جهان معاصر، اما تبدیل شده به مسئله اساسی یک حکومت که برای اجرای آن شدید ترین فشار های روانی ،تحقیر،شکنجه وزندان را بر زنان  تحمیل می کند.
 جنبش مهساغلیان خشم ونفرت فشرده شده در وجود نسلی است .که باشعار زن ،زندگی ،آزادی پای در میدان نهاد.دختران و وپسران جوانی که سرود خوان، سرشار از زندگی وشادی درون!جوانانی که خواهان حرمت نهادن بر زن ایرانی بودند  و هستند.خواهان  یک زندگی شاد ،امید بخش ،فعال و پر شور، منطبق بازمان  وبهره گرفته از دستآورد های مدرن آن که شایسته این ملت و نسل جوان آن باشد.
با چنین درک وخواسته ای چه میزان سخت ودرد آور است تن دادن  به حکومت مردی نفرت انگیز ،دیوانه قدرت !که خود را ولی وقیم مردمان این سرزمین می داند. مردم را بی بصیرت وفاقد قوه تشخیص تلقی می کند که  باید هدایتشان کند.
تحقیر فرومایه مردی!  نسبت به ملتی که تمام تاریخش مشحون از مبارزه برای آزادیست . توهین  به هزاران جان عزیز وزیبائی که برای رسیدن به آزادی خون بهای سنگینی را پرداخت کرده اند.
خلقی رنجدیده که بر تمام سختیها ، گرانی، خفقان، ترس وسرکوب طاقت می آورد! باشد که با گذاری معقول، با حداقل هزینه وبدون جنگ وخون ریزی این مهم را بسرانجام برساند.
صبوری مردمی که تلاش می کند خاک این سرزمین به توبره کشیده نشود وانسان ایرانی که قرن هاست در آرزوی آزادی وعدالت می سوزد با کمترین هزینه ممکن! آزادی این گوهر ارزشمند زندگی را بدون آلوده شدن به خون جوانانش بر نگین انگشتر فردابنشاند .
فردائی که در آن فرزندانش شادمانه زندگی کنند و سرزمینش نماد زیبا ترین نگاه به آزادی وبرابر حقوقی زن باشد. 
رمز مهسا قامت افراشتن زن ایرانی در برابر حکومتی ارتجاعی وبخشی از جامعه مرد سالاری است که هنوز قادر نیست تن به برابر حقوقی زن ومرد بدهد .هنوز نمی تواند صف بستن ودست در دست هم نهادن،سرود خواندن ،رقصیدن هم زمان شعار "زن،زندگی ،آزادی "دادن  دختران و پسران جوان ،زیبا ، تحصیل کرده را در جنبش مهسا و زندگی مورد نظر نسل جوان را درک کرده وحلاجی نماید.
نسلی که توانست زیر نگاه سنگین حکومت در دنیای مجازی انترنتی بر زیبائی ها و زندگی های شادمانه جوانان دیگر کشور های آزاد و دموکراتیک بنگرد .از دست آوردهای علمی آن ها بهره گیرد و رشد کند. به درک دیگر گونه ای از ،زن ،زندگی و آزادی دست یابد که نه تنها در قاموس حکومتیان نمی گنجید! بلکه قابل هضم سریع جریان های اپوزیسیون مخالف جمهوری نیزکه ادعای اشراف بر هر امر سیاسی واجتماعی را دارندنیزممکن نبود.
چرا که اگررمز جنبش مهسا عمیقا درک می شد .اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی در چنین وضعیت پراکنده وصف کشیده در برابر هم قرار نمی گرفت و یک دیگر را تضعیف نمی کرد!
  نسلی با سیمای جدید و شعاری مترقی که عمدتا از جوانان طبقه متوسط ومتوسط به پائین جامعه تشکیل شده . پای در میدان نهاد که نه تنها حکومت بل تمام جریان های  سیاسی مدعی مبارزه با جمهوری اسلامی راحیرت زده ساخت .
بیاد بیاوریم  حیرت و بهت زدگی جریان های سیاسی را که با تبختر بعنوان کنشگران سیاسی واجتماعی که خود را در جایگاهی می دیدندکه گویا با نسخه های تاریخ گذشته خود وظیفه خطیر انقلاب و رهبری آن تا رسیدن به آزا دی را بر عهده دارند.در مقابل این حیزش برق آسا.جریان هائی که هنوز اما واگر های مباحث سیاسی شان،منزه طلبی گروهی و کشمکش های داخلیشان  بسیار فراتر از فاکت های روشنی است که مسائل واعتراضات  روزانه مردم در برابرشان می نهد و جواب مشخص طلب می کند. 
مردم در تمامی طول تاریخ به اشکال مختلف مبارزه کرده اند.هیچ راه رفتنی بی مشکل نیست وهیچ رد شدن از رودی بدون خیس شدن امکان پذیر نمی باشد! کسی که پای در راه می نهد پایش بر سنگ می خورد ره به اشتباه می رود! اما مهم برگشتن و نقد کردن کار خویش است ویافتن راه درست . چه فکرنادرستی است که انتظار دارد که تمامی یک ملت هرگز اشتباه نکند! در یک بازه زمانی کوتاه از نظر تاریخ به تقابل با حکومت مستبد بر خیزذ ازفرمان های  حکومت سرپیچی نماید .در مقابل آن بیاستد! 
پروسه ای  طولانی که باید در دیگ زمان بجوشد. تاملتی در یابد که بهای گزاف بر قدرت نشستن وحکم رانی کردن فردی مانند خمینی، خامنه ای از کیسه آزادی های آنان پرداخت شده است. هرقانون تصویب شده در مجلس به قیمت از دست رفتن بخشی از آزادی های آن ها  صادر گردیده است . دست یافتن به آگاهی زمانی طولانی را طلب می کند
زمان لازم است تاپرده توهم مردم نسبت به حکومت ورهبران آن با شمشیر واقعیت دریده شودو نفرت از حکومت  در جان ملت بنشیند. نوید افکاری هادر خاطره مردم به قهرمان آزادی خواهی بدل گردند. جنازه بر سر دست گرفته شده پویا بختیاری جای تشیع جنازه های پر تبلیغاتی حکومتی مانند سلیمانی ها را بگیرد.
گلدسته های مقبره خمینی در اذهان اکثریت مردم به نمادنفرت از مردی بدل گردد ! که متحجر بودوقسی القلب ،بی هیچگونه حسی نسبت به مردم !و هرآن چه که صلاح مردم بود .مردی که همه امکانات سرزمینی بزرگ وثروتمند را بپای ساختن اتوپیای حکومت  و امت بوقلمون صفت اسلامی  ریخت و جامعه تازه پا گرفته وسویل شده ایران  را از نشاط ونفس انداخت .
گورستان هارا وسعت داد .گورهای گمنام را با مادران وپدرانی عزا دار در جای جان این کشورچون زخمی تلخ وسنگین در فرهنگ اسلام خود جای داد.اندوهی سخت  بر قلب ها نهاد.
 با تمامی این احوال این ملت زنده ماند . زنده در سیمای فرزندان خود .که با هزاران آرزو در  این وانفسای گرانی وسختی معیشت با فروختن فرش زیر پای خویش فرزند به دانشگاه فرستاد تا بقدرت علم آن چه را که ما  ونسل قبل ازخود دریغ داشتیم .از فرزندان خود دریغ ندارد. 
مردمی که تلاش می کنند با نظم زمان هم آهنگ شوند بهر قیمت که شده اگر خود نتوانستند بدلیل حکومتی متحجر با ریتم زمان هم آهنگ شوند .حداقل فرزندان  خود را به جهان متمدن پیوند زنند .این همه جوانان تحصیل کرده ایرانی دختر وپسر که سهم دختران در بسیاری از دانشکده ها بیشتر از پسران است محصول جان کندن خانواده هاست .که متاسفانه امروز در پلمیک های کسانی که از دور دست بر آتش دارند این تلاش وزخمت پدران و مادران نسل پنجاه ،شصت و... دیده نمی شود .نام های مختلف بر آن ها می نهند از بخش خاکستری گرفته تا عافیت طلبان .حال که این چنین نیست !ما حمایت به قیمت کار سخت وجانگاه آن ها را نمی بینیم .
حمایت از فرزندانی که می خواهند سبک زندگی متفاوتی ازسبک زندگی تحمیل شد توسط جمهوری اسلامی بر جامعه داشته باشند.دنیائی آزاد ، روشن ، پرشور ،که همگان امکان لذت بردن از محصول کار و دسترنج راخود داشته باشند . کودکان شادمانه، بی قید وبند حکومتی سفله پرور به آینده لبخند بزنند. 
تمامی این ها نموداری از مقاومت یک ملت است در وجوه مختلف که آرام آرام شکل گرفته ودر سیمای بر پا دارندگان جنبش مهسا .با مرگ جان گداز مهسا امینی صورت آشکاربخود گرفت به اعتراضی گسترده وتاثیر گذار بدل گردید .پایه یک اعتراض مداوم ودامنه داری را پی ریخت که حکومت قادر به کنترل آن نیست.با هر حادثه ای سر بلند خواهد کرد .در جای جای این سرزمین پهناور عرصه بر حکومتیان تنگ تر خواهد نمود .
چرا که جنبش مهسا ریشه در جان های آزادوپرشور میلیون ها جوان و نوجوان ایرانی دارد که به هیچ وجه حاضر به پدیرش قوانین صادر شده از طرف حکومتی که دیگر مشروعیت خود از کف داده وبه شیر علم تبدیل گردیده!نیستند .
من در فضای سنگین حاکم بر ایران ترس حکومتیان می بینم ! ناتوانی حکومت در برابر جنبش زیر خاکستر نهفته مهسا .با پیامی روشن " ما مجموعه یک ملت هستیم با اراده ای همگانی در تلاش برای سرنگون ساختن حکومتی مستبد وکودک کش . این مجموعه متعلق به هیچ کس و هیچ گروهی نیست.اما هرکدام از ما رویائی در سر داریم با تمایلی متفاوت .ولی مشترک در شعار زن ،زندگی ، آزادی.مشترک در سرنگونی جمهوری اسلامی در جهت بر پائی حکومتی سکولار و دموکرات بر آمده از دل انتخاباتی کاملا آزاد "ما لایق بهترین ها هستیم ! ما می توانیم !"ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

ای سرزمین پرافتخارمان، غمگین مباش که فزونی سرو های بلند قامت و ایستاده روز به روز، ماه به ماه و سال به سال ، سرمداران رژیم متحجر و آدمخوار ولایی را به وحشت انداخته. # سپیده قلیان، نازیلا معروفیان،فاطمه سپهری و هزاران شیر زن افتخار آفرین. آزادی نزدیک است.

پ., 24.08.2023 - 19:51 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.