فرهنگ و هنر

ای آیت الله لانه ی ددها و دیوها و انگل ها بگذار، دست و دل و موهایم آزادانه با باد برقصند.
آرتیمیا قلب آذربایجان است. نگذارید آرتیمیا بمیرد
2 کامنت
بهروز مطلب زاده
روز ششم نوامبر سال ۲۰۱۸ برابر است با صد و دوازدهمین سال انتشار هفته نامه ملانصرالدین. در آینه مبارزات فرهنگی تاریخ یک صدساله اخیر ملت های مشرق زمین، به ویژه درتاریخ پرتکاپوی مردم قفقاز و ماوراء قفقاز
göy anası rəng-bə-rəng incə iplər ilə işləyir مادر آسمان با نخ های رنگی اش دارد کار میکند
1 کامنت
در غربت کسی در غرفه های نگاهت نیست
تو، ای دختر انقلاب ای درد کشیدۀ چهل سال عذاب تو، ای فریاد در گلو شکستۀ زنان وطن زناني كه در انتظار صبح روشن ميدان ازادی را فتح خواهند کرد.....
با این همه ... با این همه به خواجه سلیمان بگوئید: نه کشتار کبوتر و نه قتل عام قناری، ما از رسیدن به رویاهای آزادی هرگز ناامید نمی شویم.
باری، بادی وزید، کاوه نبود دوشیزه صلح، حجاب سیاه را برزمین کوفت، پرچم سفید ‌برافراشت.
نویسنده ای مردمی و غیر دانشگاهی که از لواط با مردان روی گردان شده است. "آره تینو" باید سپاسگزار "ایزابلا سقوزا" باشد که او را از ظلالت رهانیده است.
2 کامنت
خدای ات را پس دادیم، و امام ات را- 12 امام داده بودی- 13 امام برایت تحویل دادیم! دیگر چه دادی که نمی توانی پس بگیری؟
1 کامنت
اعتراض به جنایت ضدبشری یا حکم قطع دست یک انسان به اصطلاح دزد ( بیکار و گرسنه)
جهان به تمامی نگران توست آی گل آزادی!
رابطه ای نبود جز انگشتهای اشاره که مثل الف ابتدا آسمان را از نو می خواستند بنویسند
ديدى چگونه باد ز هر آشيان ربود هر پوپكى كه خواست به پرواز پر گشود؟! ديماه سرد آمد و سوزش به جان نشست مامِ وطن ز سوزِ دىِ سرد رخ شَخود(١) ؟! افتاد كاج و سرو و صنوبر فرو شكست
از این تفِ سربالا،